SEO Report for: hanoimedlab.com

Overview
Report generated on 2023-12-06 at 11:16:14 (UTC +00:00).
2 months ago
54
100
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM 108 HÀ NỘI – Hãy cùng chúng tôi lắng nghe cơ thể bạn!
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM 108 HÀ NỘI – Hãy cùng chúng tôi lắng nghe cơ thể bạn!
SEO
Title
The title tag should be between 1 and 60 characters.
The current title has 87 characters.
The title tag is the HTML element that specifies the title of the webpage. The title tag is displayed at the top of your browser, in the search results, as well as in the bookmarks bar.
Learn more
Meta description
The meta description tag is missing or empty.
The meta description is an HTML tag that provides a short and accurate summary of the webpage. The meta description is used by search engines to identify a webpage's topic and provide relevant search results.
Learn more
Canonical
The meta canonical tag is good.
https://hanoimedlab.com/
The canonical tag defines the preferred URL for the current document, which helps search engines reduce duplicate content.
Learn more
Headings
The headings are properly set.
 1. Main Menu
 1. Lựa chọn thông minh cho nhu cầu của bạn!
 2. Khám sức khỏe tổng quát
 3. Xét nghiệm máu
 4. Tầm soát ung thư
 5. Giờ làm việc
 6. Tạo lịch hẹn
 7. Dịch vụ chu đáo 24/7
 8. Đội ngũ giỏi
 9. Trang thiết bị hiện đại
 10. Chi phí hợp lý
 11. Dịch vụ của chúng tôi
 12. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 13. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 14. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 15. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 16. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 17. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 18. BỆNH NHÂN NÓI VỀ CHÚNG TÔI
 19. Dịch vụ xét nghiệm
 20. Đăng ký nhận tin
 1. Hoặc theo dõi chúng tôi từ mạng xã hội
The h tags represents the headings of the webpage. The h1 tag is the most important h tag, and describes the main topic of the page, while the rest of the tags describe the sub-topics of the webpage.
Learn more
Content keywords
The content has relevant keywords.
phòng khám chuyên khoa xét nghiệm 108 nội hãy cùng chúng tôi lắng nghe thể bạn
The webpage's content should contain relevant keywords that can also be found in the title of the webpage.
Image keywords
There are 54 images with missing alt attributes.
 1. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/dummy.png
 2. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/dummy.png
 3. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/choose-doctor-1.png
 4. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 5. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 6. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 7. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 8. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 9. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 10. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 11. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 12. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 13. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 14. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 15. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 16. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 17. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 18. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 19. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 20. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 21. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 22. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 23. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 24. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 25. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 26. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 27. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 28. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 29. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 30. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 31. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 32. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 33. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 34. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 35. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 36. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 37. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 38. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 39. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 40. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 41. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 42. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 43. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 44. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 45. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 46. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-370x255.jpg
 47. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-370x255.jpg
 48. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-370x255.jpg
 49. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-370x255.jpg
 50. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-370x255.jpg
 51. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-370x255.jpg
 52. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/avatar-2-1.jpg
 53. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/avatar-2-1.jpg
 54. https://inmedical.sdemo.site/wp-content/uploads/2016/12/about-footer.jpg
The alt attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed. The alt attribute is also useful for search engines to identify the subject of the image, and helps screen readers describe the image.
Learn more
SEO friendly URL
The URL does not contain any relevant keywords.
https://hanoimedlab.com/
The SEO friendly URLs are URLs that contain relevant keywords with the webpage's topic, and contain no special characters besides slashes and dashes.
Learn more
The 404 webpage status inform the users and the search engines that a page is missing.
Learn more
Robots.txt
The webpage can be accessed by search engines.
A robots.txt file inform the search engines which links from the website can be accessed.
Learn more
Noindex
The webpage has a noindex tag set.
The noindex tag instruct the search engines to not index the webpage.
Learn more
In-page links
The number of links on the webpage is okay.
 1. Trang chủ
 2. Bảng giá
 3. Tra cứu kết quả xét nghiệm
 4. Tin tức
 5. Liên hệ
 6. https://hanoimedlab.com/
 7. Đặt lịch
 8. https://hanoimedlab.com/
 9. Trang chủ
 10. Bảng giá
 11. Tra cứu kết quả xét nghiệm
 12. Tin tức
 13. Liên hệ
 14. Xem thêm
 15. Đặt lịch lấy mẫu
 16. Tra cứu kết quả
 17. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 18. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 19. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 20. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 21. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 22. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 23. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 24. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 25. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 26. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 27. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 28. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 29. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 30. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 31. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 32. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 33. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 34. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 35. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 36. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 37. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 38. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 39. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 40. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 41. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 42. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 43. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 44. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 45. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 46. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 47. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 48. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 49. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 50. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 51. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 52. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 53. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 54. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 55. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 56. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 57. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 58. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 59. https://hanoimedlab.com/dat-lich/
 60. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 61. Xét nghiệm
 62. Xem thông tin
 63. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 64. Xét nghiệm
 65. Xem thông tin
 66. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 67. Xét nghiệm
 68. Xem thông tin
 69. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 70. Xét nghiệm
 71. Xem thông tin
 72. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 73. Xét nghiệm
 74. Xem thông tin
 75. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 76. Xét nghiệm
 77. Xem thông tin
 78. https://hanoimedlab.com/
 79. Xét nghiệm tổng quát kiểm tra sức khỏe định kỳ
 80. Xét nghiệm các dấu ấn sàng lọc sớm ung thư
 81. Xét nghiệm kiểm tra chức năng các bộ phận trong cơ thể
 82. Xét nghiệm sàng lọc bất thường Nhiễm sắc thể, sàng lọc trước sinh không sâm lấn
 83. Xét nghiệm gen xác định huyết thống, xét nghiệm sinh học phân tử xác định virus, vi khuẩn, vi nấm
 84. Xét nghiệm vi chất trong máu, trong sữa mẹ
 85. HanoiMedlab
 86. https://hanoimedlab.com/sms:0368000108
Language
The webpage has the language declared.
vi
The lang attribute declares the webpage's language, helping search engines identify the language in which the content is written, and browsers to offer translation suggestions.
Learn more
Favicon
The webpage does not have a favicon.
The favicon is the icon that is being displayed in the browser's tab, when the webpage is being bookmarked, and sometimes even in search engine results.
Learn more
Performance
Text compression
The HTML file is compressed.
The HTML filesize is 21.41 kB.
The text compression helps speeding up the webpage's load by compressing the HTML's content.
Load time
The webpage load should be under 2.00 seconds.
The webpage loaded in 4.49 seconds.
The load time indicates the HTML's total load time, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
Page size
The size of the HTML webpage is 21.41 kB.
The page size indicates the HTML's total size, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
HTTP requests
The webpage makes more than 50 HTTP requests.
 1. https://hanoimedlab.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.0
 2. https://hanoimedlab.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1
 3. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/js/iw-testimonials.js?ver=2.3.2
 4. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8
 5. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8
 6. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/isotope.pkgd.min.js
 7. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/jquery.datetimepicker.full.min.js
 8. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/schedule_table.js
 9. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/inmedical_script.js
 10. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/js/iw-shortcodes.js?ver=1.0.0
 11. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rbtools.min.js?ver=6.6.14
 12. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js?ver=6.6.14
 13. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical-child/assets/js/child-script.js?ver=1.0
 14. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/bootstrap.min.js?ver=1.0.0
 15. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.event.move.js?ver=1.0.0
 16. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.twentytwenty.js?ver=1.0.0
 17. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=1.0.0
 18. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=6.3.1
 19. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.enscroll.min.js?ver=1.0.0
 20. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/template.js?ver=1.0.0
 21. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.nav.js?ver=1.0.0
 22. https://hanoimedlab.com/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.13.2
 23. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.navgoco.js?ver=1.0.0
 24. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/off-canvas.js?ver=1.0.0
 25. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=7.0
 26. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/spin.min.js?ver=6.3.1
 27. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/custombox.min.js?ver=4.0.3
 28. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/jquery.validate.min.js?ver=6.3.1
 29. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/jquery.jcarousellite.min.js?ver=6.3.1
 30. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/mailchimp.js?ver=1.0.0
 1. https://hanoimedlab.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.3.1
 2. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.8
 3. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=6.3.1
 4. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/iw-legacy.css?ver=6.3.1
 5. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/inmedical_style.css?ver=6.3.1
 6. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/jquery.datetimepicker.css?ver=6.3.1
 7. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/owl.carousel.css?ver=6.3.1
 8. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/owl.theme.css?ver=6.3.1
 9. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/owl.transitions.css?ver=6.3.1
 10. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/schedule_table.css?ver=6.3.1
 11. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/css/iw-shortcodes.css?ver=1.0.0
 12. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/css/iw-shortcodes-rtl.css?ver=1.0.0
 13. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/css/iw-testimonials.css?ver=2.3.2
 14. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/css/iw-button.css?ver=2.3.2
 15. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=7.0
 16. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/css/bootstrap.min.css?ver=1.0.0
 17. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/css/twentytwenty.css?ver=1.0.0
 18. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/fonts/ionicons/ionicons.min.css?ver=1.0.0
 19. https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CRoboto%3A%7CRoboto+Condensed%3A300%2C400%2C500%2C600%2C700%7CPoppins%3A300%2C400%2C500%2C600%2C700&subset=latin%2Clatin-ext&ver=1.0.0
 20. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/css/woocommerce.css?ver=1.0.0
 21. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/css/animation.css?ver=1.0.0
 22. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/style.css?ver=6.3.1
 23. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical-child/style.css?ver=6.3.1
 24. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/inmedical/color-319243.css?ver=1.0.0
 25. https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:500%2C700%2C400&display=swap
 26. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/css/v4-shims.min.css?ver=7.0
 27. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/css/all.min.css?ver=7.0
 28. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/css/custombox.min.css?ver=4.0.3
 29. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.6.14
 1. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2023/08/hanoimeblab-R.png
 2. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2023/08/hanoimeblab-st1.png
 3. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2023/08/hanoimeblab-st1.png
 4. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/dummy.png
 5. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/dummy.png
 6. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/item-infor-1-style-5-1.jpg
 7. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/item-infor-2-style-5-1.jpg
 8. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/item-infor-3-style-5-1.jpg
 9. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/choose-doctor-1.png
 10. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 11. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 12. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 13. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 14. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 15. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 16. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 17. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 18. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 19. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 20. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 21. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 22. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 23. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 24. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 25. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 26. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 27. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 28. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 29. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 30. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 31. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 32. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 33. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 34. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 35. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 36. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 37. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 38. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 39. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 40. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 41. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 42. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 43. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 44. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 45. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 46. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 47. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 48. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 49. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 50. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 51. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 52. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item1-1.png
 53. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item4-1.png
 54. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item2-1.png
 55. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item3-1.png
 56. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-370x255.jpg
 57. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-370x255.jpg
 58. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-370x255.jpg
 59. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-370x255.jpg
 60. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-370x255.jpg
 61. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-370x255.jpg
 62. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/avatar-2-1.jpg
 63. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/avatar-2-1.jpg
 64. https://inmedical.sdemo.site/wp-content/uploads/2016/12/about-footer.jpg
 65. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-phone.gif
 66. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-sms.png
 67. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-zalo.png
 68. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-fb-messenger.png
The HTTP requests represents the number of external resources present on the webpage.
Image format
There are 68 images that are not using the AVIF, WebP format.
 1. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2023/08/hanoimeblab-R.png
 2. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2023/08/hanoimeblab-st1.png
 3. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2023/08/hanoimeblab-st1.png
 4. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/dummy.png
 5. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/assets/dummy.png
 6. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/item-infor-1-style-5-1.jpg
 7. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/item-infor-2-style-5-1.jpg
 8. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/item-infor-3-style-5-1.jpg
 9. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/choose-doctor-1.png
 10. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 11. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 12. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 13. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 14. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 15. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 16. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 17. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 18. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 19. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 20. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 21. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 22. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 23. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 24. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 25. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 26. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 27. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 28. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 29. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 30. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 31. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 32. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 33. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 34. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 35. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 36. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 37. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 38. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 39. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 40. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 41. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 42. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 43. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 44. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 45. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 46. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-150x150.jpg
 47. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-150x150.jpg
 48. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-150x150.jpg
 49. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-150x150.jpg
 50. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-150x150.jpg
 51. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-150x150.jpg
 52. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item1-1.png
 53. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item4-1.png
 54. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item2-1.png
 55. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/info-item3-1.png
 56. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_10-1-370x255.jpg
 57. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/doctor_medic_2-1-370x255.jpg
 58. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_1-1-370x255.jpg
 59. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/01/inmedical_doctor_2-1-370x255.jpg
 60. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_9-1-370x255.jpg
 61. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2017/02/doctors_medic_7-1-370x255.jpg
 62. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/avatar-2-1.jpg
 63. https://hanoimedlab.com/wp-content/uploads/2016/12/avatar-2-1.jpg
 64. https://inmedical.sdemo.site/wp-content/uploads/2016/12/about-footer.jpg
 65. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-phone.gif
 66. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-sms.png
 67. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-zalo.png
 68. https://steeldesign.vn/public/upload/icon-fb-messenger.png
The images format represents the images that are not served in a next-generation file format. Images served in a next-generation format improve the webpage's load performance.
Learn more
JavaScript defer
There are 28 javascript resources without the defer attribute.
 1. https://hanoimedlab.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.0
 2. https://hanoimedlab.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1
 3. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/js/iw-testimonials.js?ver=2.3.2
 4. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8
 5. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8
 6. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/isotope.pkgd.min.js
 7. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/jquery.datetimepicker.full.min.js
 8. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/schedule_table.js
 9. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/inmedical_script.js
 10. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inwave-common/assets/js/iw-shortcodes.js?ver=1.0.0
 11. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical-child/assets/js/child-script.js?ver=1.0
 12. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/bootstrap.min.js?ver=1.0.0
 13. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.event.move.js?ver=1.0.0
 14. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.twentytwenty.js?ver=1.0.0
 15. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=1.0.0
 16. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=6.3.1
 17. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.enscroll.min.js?ver=1.0.0
 18. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/template.js?ver=1.0.0
 19. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.nav.js?ver=1.0.0
 20. https://hanoimedlab.com/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.13.2
 21. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/jquery.navgoco.js?ver=1.0.0
 22. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/off-canvas.js?ver=1.0.0
 23. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=7.0
 24. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/spin.min.js?ver=6.3.1
 25. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/custombox.min.js?ver=4.0.3
 26. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/jquery.validate.min.js?ver=6.3.1
 27. https://hanoimedlab.com/wp-content/plugins/inmedical/assets/js/jquery.jcarousellite.min.js?ver=6.3.1
 28. https://hanoimedlab.com/wp-content/themes/inmedical/assets/js/mailchimp.js?ver=1.0.0
The defer attribute allows the browser to download the scripts in parallel and execute them after the webpage has been parsed, improving the webpage's load performance.
Learn more
DOM size
The DOM size is optimal.
The HTML file has 1304 DOM nodes.
The DOM size indicates the number of nodes the HTML webpage has.
Learn more
Security
HTTPS encryption
The webpage uses HTTPS encryption.
The HTTPS encryption helps protecting the user's security and privacy.
Learn more
HTTP security are a subset of HTTP headers that is related specifically to security. They are exchanged between a client (usually a web browser) and a server to specify the security details of HTTP communication.
Learn more
Mixed content
There are no mixed content resources on the webpage.
The mixed content is the content that is loaded over the HTTP connection while the webpage itself was loaded over HTTPS connection.
Learn more
Server signature
The webpage has a public server signature.
LiteSpeed
The server signature is the public identity of a web server which contains information that could be used to exploit known vulnerabilities.
Learn more
Plaintext email
The webpage does not contain any plaintext emails.
Email addresses posted in public are likely to be fetched by crawlers and then collected in lists used for spam.
Miscellaneous
Code Quality
Semantic HTML used & no tables detected throughout.
Have 0 table tags detected.
Using the right code in the right situation ensures the site will render correctly across a wide range of devices. Incorrect code can result in worse search engines rankings and a bad user experience.
Structured data
There are no structured data tags on the webpage.
The structured data tags help the search engines better understand the content of the webpage, and allows them to create rich snippets in search results.
Meta viewport
The webpage has a meta viewport tag set.
width=device-width, initial-scale=1
The meta viewport tag instruct the browsers how to render the viewport of the webpage.
Learn more
Character set
The webpage has a charset value set.
UTF-8
The meta charset tag specifies the character encoding, helping the browsers to better render the characters and symbols on the webpage.
Learn more
Sitemap
No sitemaps found.
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling on the website.
Learn more
Social media presence is becoming increasingly important as a ranking factor for search engines to validate a website's trustworthiness and authority.
Content length
The webpage has 2,846 words.
The content length represents the number of words found on the webpage. The webpage should contain a decent amount of words.
Learn more
Text to HTML ratio
The text to HTML ratio is 12%.
The text to HTML ratio represents the percentage of actual text compared to the percentage of HTML code on the webpage.
Inline CSS
The webpage contains inline CSS code.
 1. visibility:hidden;background:transparent;padding:0;margin:0px auto;margin-top:0;margin-bottom:0;
 2. overflow: hidden; position: absolute;
 3. position: absolute;
 4. z-index:5;font-family:'Roboto';text-transform:uppercase;
 5. z-index:6;font-family:'Roboto';text-transform:uppercase;
 6. z-index:7;font-family:'Roboto';
 7. position: absolute;
 8. z-index:8;font-family:'Roboto';
 9. z-index:5;font-family:'Roboto';text-transform:uppercase;
 10. z-index:6;font-family:'Roboto';text-transform:uppercase;
 11. z-index:7;font-family:'Roboto';
 12. width: 100%
 13. color: #232323; font-size: 42px; font-weight: 300; line-height: 48px
 14. width: 100%
 15. text-transform: uppercase
 16. width: 100%
 17. font-size: 30px; font-weight: 600; text-transform: uppercase
 18. width: 100%
 19. color: #4e4e4e; font-size: 30px; font-weight: 600
The style attribute contains CSS style rules that are applied to the element. Inline CSS code unnecessarily increases the webpage's size, and can be moved in an external CSS file.
Learn more
Deprecated HTML
There are no deprecated HTML tags on the webpage.
The deprecated tags represents the tags that are not supported HTML5 standard anymore, and could cause the webpage to be rendered incorrectly.
Learn more
The Seo Tool
Do you want to add Todo to your home screen?
No Yes