SEO Report for: hanghoaphaisinh.com

Overview
Report generated on 2024-05-22 at 04:38:42 (UTC +00:00).
1 year ago
63
100
Trang chủ - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
Thông tin về Trang chủ tại giao dịch hàng hóa Đông Nam Á SACT
Trang chủ - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
SEO
Title
The title tag is perfect.
Trang chủ - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
The title tag is the HTML element that specifies the title of the webpage. The title tag is displayed at the top of your browser, in the search results, as well as in the bookmarks bar.
Learn more
Meta description
The description tag should be between 70 and 160 characters.
The current description has 61 characters.
The meta description is an HTML tag that provides a short and accurate summary of the webpage. The meta description is used by search engines to identify a webpage's topic and provide relevant search results.
Learn more
Canonical
The meta canonical tag is good.
https://hanghoaphaisinh.com/
The canonical tag defines the preferred URL for the current document, which helps search engines reduce duplicate content.
Learn more
Headings
There is no h1 tag on the webpage.
 1. Về chúng tôi
 2. Nền tảng giao dịch
 3. Sản phẩm giao dịch
 4. Các bước tiến hành giao dịch
 5. Tin tức
 6. Đối tác
 1. Nông sản
 2. Nguyên liệu công nghiệp
 3. Kim loại
 4. Năng lượng
 5. Thông tin cơ bản diễn biến trái chiều khiến giá cà phê giằng co trong phiên hôm qua
 6. Giá đồng dự báo tăng theo triển vọng kinh tế phục hồi tích cực tại Trung Quốc
 7. Nhiều khả năng ngô sẽ bước vào giai đoạn giằng co trong khi lúa mì tiếp tục giảm do các yếu tố cơ bản
 8. Chi phí vận chuyển xăng dầu bằng đường biển tăng vọt sau các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga
 9. Kim loại quý suy yếu do dòng tiền rời khỏi thị trường, đồng và quặng sắt phục hồi nhờ lo ngại nguồn cung
 10. BAGE tiếp tục cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 22/23 của Argentina do hạn hán
 11. HIỆU QUẢ LAN TỎA NIỀM TIN
 1. Về chúng tôi
 2. Kiến thức giao dịch
 3. Kiến thức đầu tư
 4. Hỗ trợ tư vấn
The h tags represents the headings of the webpage. The h1 tag is the most important h tag, and describes the main topic of the page, while the rest of the tags describe the sub-topics of the webpage.
Learn more
Content keywords
The content has relevant keywords.
công ty cổ phần giao dịch hàng hóa đông nam á
The webpage's content should contain relevant keywords that can also be found in the title of the webpage.
The alt attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed. The alt attribute is also useful for search engines to identify the subject of the image, and helps screen readers describe the image.
Learn more
SEO friendly URL
The URL does not contain any relevant keywords.
https://hanghoaphaisinh.com/
The SEO friendly URLs are URLs that contain relevant keywords with the webpage's topic, and contain no special characters besides slashes and dashes.
Learn more
404 page
The website does not have 404 error pages.
The 404 webpage status inform the users and the search engines that a page is missing.
Learn more
Robots.txt
The webpage can be accessed by search engines.
A robots.txt file inform the search engines which links from the website can be accessed.
Learn more
Noindex
The webpage does not have a noindex tag set.
The noindex tag instruct the search engines to not index the webpage.
Learn more
In-page links
The number of links on the webpage is okay.
 1. https://hanghoaphaisinh.com/
 2. ĐĂNG NHẬP
 3. ĐĂNG KÝ
 4. https://hanghoaphaisinh.com/
 5. Giới thiệu SACT
 6. Bản Tin thị trường
 7. Tuyển dụng
 8. Danh mục sản phẩm
 9. Kim loại
 10. Năng lượng
 11. Nguyên liệu công nghiệp
 12. Nông sản
 13. Bảng phí giao dịch
 14. Mức ký quỹ
 15. Thời gian giao dịch
 16. Phần mềm giao dịch
 17. Đăng ký CQG
 18. Đăng ký Spread
 19. Đăng ký giao dịch năng lượng
 20. Đăng ký ủy thác đầu tư
 21. Rút tiền
 22. Hướng dẫn nộp rút tiền
 23. Thông báo
 24. Giao dịch hàng hóa
 25. Phân tích cơ bản
 26. Phân tích kỹ thuật
 27. Bảng giá trực tuyến
 28. Thống kê thị trường
 29. TÌM HIỂU THÊM
 30. ĐĂNG KÝ NGAY
 31. XEM NGAY
 32. https://hanghoaphaisinh.com/thong-tin-co-ban-dien-bien-trai-chieu-khien-gia-ca-phe-giang-co-trong-phien-hom-qua/
 33. Bản tin thị trường
 34. Thông tin cơ bản diễn biến trái chiều khiến giá cà phê giằng co trong phiên hôm qua
 35. https://hanghoaphaisinh.com/gia-dong-du-bao-tang-theo-trien-vong-kinh-te-phuc-hoi-tich-cuc-tai-trung-quoc/
 36. Bản tin thị trường
 37. Giá đồng dự báo tăng theo triển vọng kinh tế phục hồi tích cực tại Trung Quốc
 38. https://hanghoaphaisinh.com/nhieu-kha-nang-ngo-se-buoc-vao-giai-doan-giang-co-trong-khi-lua-mi-tiep-tuc-giam-do-cac-yeu-to-co-ban/
 39. Bản tin thị trường
 40. Nhiều khả năng ngô sẽ bước vào giai đoạn giằng co trong khi lúa mì tiếp tục giảm do các yếu tố cơ bản
 41. https://hanghoaphaisinh.com/chi-phi-van-chuyen-xang-dau-bang-duong-bien-tang-vot-sau-cac-lenh-trung-phat-cua-phuong-tay-nham-vao-nga/
 42. Bản tin thị trường
 43. Chi phí vận chuyển xăng dầu bằng đường biển tăng vọt sau các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga
 44. https://hanghoaphaisinh.com/kim-loai-quy-suy-yeu-do-dong-tien-roi-khoi-thi-truong-dong-va-quang-sat-phuc-hoi-nho-lo-ngai-nguon-cung/
 45. Bản tin thị trường
 46. Kim loại quý suy yếu do dòng tiền rời khỏi thị trường, đồng và quặng sắt phục hồi nhờ lo ngại nguồn cung
 47. https://hanghoaphaisinh.com/bage-tiep-tuc-cat-giam-du-bao-san-luong-dau-tuong-nien-vu-22-23-cua-argentina-do-han-han/
 48. Bản tin thị trường
 49. BAGE tiếp tục cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 22/23 của Argentina do hạn hán
 50. ĐĂNG KÝ NGAY
 51. Thông tin tài khoản
 52. Hướng dẫn nạp tiền
 53. Hướng dẫn rút tiền
 54. Hướng dẫn giao dịch
 55. Bảng phí giao dịch
 56. Danh mục sản phẩm
 57. Mức ký quỹ
 58. Giao dịch hàng hóa
 59. Phân tích cơ bản
 60. Phân tích kỹ thuật
 61. Giới thiệu SACT
 62. Bản Tin thị trường
 63. Tuyển dụng
 64. Danh mục sản phẩm
 65. Kim loại
 66. Năng lượng
 67. Nguyên liệu công nghiệp
 68. Nông sản
 69. Bảng phí giao dịch
 70. Mức ký quỹ
 71. Thời gian giao dịch
 72. Phần mềm giao dịch
 73. Đăng ký CQG
 74. Đăng ký Spread
 75. Đăng ký giao dịch năng lượng
 76. Đăng ký ủy thác đầu tư
 77. Rút tiền
 78. Hướng dẫn nộp rút tiền
 79. Thông báo
 80. Giao dịch hàng hóa
 81. Phân tích cơ bản
 82. Phân tích kỹ thuật
 83. Bảng giá trực tuyến
 84. Thống kê thị trường
 85. https://hanghoaphaisinh.com/javascript:void(0);
Language
The webpage has the language declared.
vi
The lang attribute declares the webpage's language, helping search engines identify the language in which the content is written, and browsers to offer translation suggestions.
Learn more
The favicon is the icon that is being displayed in the browser's tab, when the webpage is being bookmarked, and sometimes even in search engine results.
Learn more
Performance
Text compression
The HTML file is compressed.
The HTML filesize is 42.68 kB.
The text compression helps speeding up the webpage's load by compressing the HTML's content.
Load time
The webpage load should be under 2.00 seconds.
The webpage loaded in 3.05 seconds.
The load time indicates the HTML's total load time, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
Page size
The size of the HTML webpage is 42.68 kB.
The page size indicates the HTML's total size, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
HTTP requests
The webpage makes more than 50 HTTP requests.
 1. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.1
 2. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2
 3. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/cf7-skins-innozilla/js/icf7s_configure.js?ver=6.1.1
 4. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-gdpr.min.js?ver=2.5.3
 5. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-2YV6K35T31
 6. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-364653447
 7. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-2YV6K35T31
 8. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-364653447
 9. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/sticky.min.js?ver=2.2.2
 10. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/offside.min.js?ver=2.2.2
 11. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/assets/js/frontend.blocks.js?ver=1.8.3
 12. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.7.3
 13. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.7.3
 14. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/country-phone-field-contact-form-7/assets/js/intlTelInput.min.js?ver=6.1.1
 15. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/country-phone-field-contact-form-7/assets/js/countrySelect.min.js?ver=6.1.1
 16. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/masks-form-fields/includes/js/jquery.mask.min.js?ver=v1.14.16
 17. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/masks-form-fields/includes/js/scripts.js?ver=1.9
 18. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rbtools.min.js?ver=6.5.18
 19. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js?ver=6.5.31
 20. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2212
 21. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/build/js/wpcf7r-fe.js?ver=1.1
 22. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/themes/generatepress/assets/js/menu.min.js?ver=3.2.4
 23. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/assets/js/kb-form-block.min.js?ver=2.4.22
 24. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/select2/select2.full.min.js?ver=4.0.13
 25. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4
 26. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.1.1
 27. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-crop.min.js?ver=2.5.3
 28. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-modal.min.js?ver=2.5.3
 29. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-jquery-form.min.js?ver=2.5.3
 30. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-fileupload.js?ver=2.5.3
 31. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.js?ver=2.5.3
 32. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js?ver=2.5.3
 33. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.time.js?ver=2.5.3
 34. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9
 35. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0
 36. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=4169d3cf8e8d95a3d6d5
 37. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e794f35a71bb98672ae
 38. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-raty.min.js?ver=2.5.3
 39. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-tipsy.min.js?ver=2.5.3
 40. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4
 41. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=4.2.2
 42. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b
 43. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/simplebar.min.js?ver=2.5.3
 44. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-functions.min.js?ver=2.5.3
 45. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-responsive.min.js?ver=2.5.3
 46. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-conditional.min.js?ver=2.5.3
 47. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-scripts.min.js?ver=2.5.3
 48. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-profile.min.js?ver=2.5.3
 49. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.min.js?ver=2.5.3
 50. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick.min.js?ver=1.9.0
 1. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7-skins/css/framework/cf7s-normalize.css?ver=2.5.3
 2. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7-skins/css/framework/cf7s-default.css?ver=2.5.3
 3. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7-skins/skins/styles/lavender/lavender.css?ver=2.5.3
 4. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/stackable-ultimate-gutenberg-blocks/dist/frontend_blocks.css?ver=3.6.5
 5. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/stackable-ultimate-gutenberg-blocks/dist/frontend_blocks_responsive.css?ver=3.6.5
 6. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.1.1
 7. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/timeline-block/includes/gutenberg-block/build/blocks.style.build.css?ver=6.1.1
 8. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/timeline-block/includes/cool-timeline-block/dist/blocks.style.build.css
 9. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/vendors/fontawesome-free/css/all.min.css?ver=5.5.0
 10. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick.min.css?ver=1.9.0
 11. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick-theme.min.css?ver=1.9.0
 12. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/vendors/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=3.5.7
 13. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/assets/css/blocks.style.css?ver=1.8.3
 14. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=1
 15. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.7.3
 16. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/country-phone-field-contact-form-7/assets/css/intlTelInput.min.css?ver=6.1.1
 17. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/country-phone-field-contact-form-7/assets/css/countrySelect.min.css?ver=6.1.1
 18. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=2212
 19. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/wp-job-manager/assets/dist/css/job-listings.css?ver=d866e43503c5e047c6b0be0a9557cf8e
 20. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/wp-show-posts/css/wp-show-posts-min.css?ver=1.1.4
 21. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/build/css/wpcf7-redirect-frontend.min.css?ver=6.1.1
 22. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/themes/generatepress/assets/css/components/widget-areas.min.css?ver=3.2.4
 23. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/themes/generatepress/assets/css/main.min.css?ver=3.2.4
 24. https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&display=auto&ver=3.2.4
 25. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-posts-widget/css/upw-theme-standard.min.css?ver=6.1.1
 26. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/generateblocks/style-22911.css?ver=1675875925
 27. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/tablepress-combined.min.css?ver=13
 28. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/cf7-skins-innozilla/css/front_style.css?ver=6.1.1
 29. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/blocks/infobox.style.build.css?ver=2.4.22
 30. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/blocks/image.style.build.css?ver=2.4.22
 31. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/blocks/posts.style.build.css?ver=2.4.22
 32. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/blocks/row.style.build.css?ver=2.4.22
 33. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/blocks/column.style.build.css?ver=2.4.22
 34. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/blocks/form.style.build.css?ver=2.4.22
 35. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/blog/functions/css/featured-images.min.css?ver=2.2.2
 36. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/css/offside.min.css?ver=2.2.2
 37. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/css/navigation-branding-flex.min.css?ver=2.2.2
 38. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-ii.css?ver=2.5.3
 39. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-fa.css?ver=2.5.3
 40. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/select2/select2.min.css?ver=4.0.13
 41. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-crop.css?ver=2.5.3
 42. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-modal.css?ver=2.5.3
 43. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-styles.css?ver=2.5.3
 44. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-profile.css?ver=2.5.3
 45. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-account.css?ver=2.5.3
 46. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-misc.css?ver=2.5.3
 47. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fileupload.css?ver=2.5.3
 48. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.css?ver=2.5.3
 49. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.date.css?ver=2.5.3
 50. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.time.css?ver=2.5.3
 51. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-raty.css?ver=2.5.3
 52. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/simplebar.css?ver=2.5.3
 53. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-tipsy.css?ver=2.5.3
 54. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-responsive.css?ver=2.5.3
 55. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-old-default.css?ver=2.5.3
 56. https://fonts.googleapis.com/css2?display=swap&family=Open+Sans&family=Montserrat
 57. https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:regular&subset=latin&display=swap
 58. https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&display=swap&subset=vietnamese&ver=6.1.1
 59. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.5.31
The HTTP requests represents the number of external resources present on the webpage.
Image format
There are 32 images that are not using the AVIF, WebP format.
 1. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Logo-SACT.png
 2. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Vector-hotline-1.png
 3. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Vector-location.png
 4. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
 5. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2023/02/SACT-bannerweb2-2.jpg
 6. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2023/02/SACT-tuyen-dung-2.jpg
 7. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2023/02/SACT-bannerweb1-2.jpg
 8. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Icon01-e1668917903769.png
 9. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Icon02-e1668917882825.png
 10. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Icon03-e1668917852537.png
 11. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Icon04.png
 12. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/12/uu-diem-thi-truong-giao-dich-hang-hoa.png
 13. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/12/002-1.png
 14. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/12/cong-van-hang-hoa-phai-sinh.jpg
 15. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/cqg-desktop-2.png
 16. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/cqg-mobile-1.png
 17. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/mstrading-2.png
 18. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/cac-buoc-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh.png
 19. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2023/01/8-1-768x520.jpg
 20. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2023/01/6-1.jpg
 21. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/vietcombank-logo.png
 22. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/StraitsFinancial-logo.png
 23. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/RjoBrien-logo.png
 24. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/MXV-logo.png
 25. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Phillip-Caption-logo.png
 26. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/marex-logo.png
 27. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/BIDV-logo.png
 28. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Dieu-logo.png
 29. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/logo-foot.png
 30. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Vector-hotline.png
 31. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Vector-location.png
 32. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/11/Vector-location.png
The images format represents the images that are not served in a next-generation file format. Images served in a next-generation format improve the webpage's load performance.
Learn more
JavaScript defer
There are 48 javascript resources without the defer attribute.
 1. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.1
 2. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2
 3. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/cf7-skins-innozilla/js/icf7s_configure.js?ver=6.1.1
 4. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-gdpr.min.js?ver=2.5.3
 5. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-2YV6K35T31
 6. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-364653447
 7. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-2YV6K35T31
 8. https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-364653447
 9. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/sticky.min.js?ver=2.2.2
 10. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/offside.min.js?ver=2.2.2
 11. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/assets/js/frontend.blocks.js?ver=1.8.3
 12. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.7.3
 13. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.7.3
 14. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/country-phone-field-contact-form-7/assets/js/intlTelInput.min.js?ver=6.1.1
 15. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/country-phone-field-contact-form-7/assets/js/countrySelect.min.js?ver=6.1.1
 16. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/masks-form-fields/includes/js/jquery.mask.min.js?ver=v1.14.16
 17. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/masks-form-fields/includes/js/scripts.js?ver=1.9
 18. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2212
 19. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/wpcf7-redirect/build/js/wpcf7r-fe.js?ver=1.1
 20. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/themes/generatepress/assets/js/menu.min.js?ver=3.2.4
 21. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/kadence-blocks/dist/assets/js/kb-form-block.min.js?ver=2.4.22
 22. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/select2/select2.full.min.js?ver=4.0.13
 23. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4
 24. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.1.1
 25. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-crop.min.js?ver=2.5.3
 26. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-modal.min.js?ver=2.5.3
 27. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-jquery-form.min.js?ver=2.5.3
 28. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-fileupload.js?ver=2.5.3
 29. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.js?ver=2.5.3
 30. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js?ver=2.5.3
 31. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.time.js?ver=2.5.3
 32. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9
 33. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0
 34. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=4169d3cf8e8d95a3d6d5
 35. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e794f35a71bb98672ae
 36. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-raty.min.js?ver=2.5.3
 37. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-tipsy.min.js?ver=2.5.3
 38. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4
 39. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=4.2.2
 40. https://hanghoaphaisinh.com/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b
 41. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/simplebar.min.js?ver=2.5.3
 42. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-functions.min.js?ver=2.5.3
 43. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-responsive.min.js?ver=2.5.3
 44. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-conditional.min.js?ver=2.5.3
 45. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-scripts.min.js?ver=2.5.3
 46. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-profile.min.js?ver=2.5.3
 47. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.min.js?ver=2.5.3
 48. https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick.min.js?ver=1.9.0
The defer attribute allows the browser to download the scripts in parallel and execute them after the webpage has been parsed, improving the webpage's load performance.
Learn more
DOM size
The DOM size is optimal.
The HTML file has 1214 DOM nodes.
The DOM size indicates the number of nodes the HTML webpage has.
Learn more
Security
HTTPS encryption
The webpage uses HTTPS encryption.
The HTTPS encryption helps protecting the user's security and privacy.
Learn more
HTTP security are a subset of HTTP headers that is related specifically to security. They are exchanged between a client (usually a web browser) and a server to specify the security details of HTTP communication.
Learn more
Mixed content
There are no mixed content resources on the webpage.
The mixed content is the content that is loaded over the HTTP connection while the webpage itself was loaded over HTTPS connection.
Learn more
Server signature
The webpage has a public server signature.
LiteSpeed
The server signature is the public identity of a web server which contains information that could be used to exploit known vulnerabilities.
Learn more
Unsafe cross-origin links
The webpage does not have unsafe cross-origin links.
Plaintext email
The webpage contains plaintext emails.
 1. support@hanghoaphaisinh.com
 2. support@hanghoaphaisinh.com
 3. support@hanghoaphaisinh.com
Email addresses posted in public are likely to be fetched by crawlers and then collected in lists used for spam.
Miscellaneous
Code Quality
Semantic HTML used & no tables detected throughout.
Have 0 table tags detected.
Using the right code in the right situation ensures the site will render correctly across a wide range of devices. Incorrect code can result in worse search engines rankings and a bad user experience.
Structured data
The webpage has structured data.
 1. og:locale vi_VN
 2. og:type website
 3. og:title Công ty Cổ Phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á SACT
 4. og:description Thông tin về Trang chủ tại giao dịch hàng hóa Đông Nam Á SACT
 5. og:url https://hanghoaphaisinh.com/
 6. og:site_name Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
 7. og:updated_time 2023-02-09T00:05:24+07:00
 8. og:image https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
 9. og:image:secure_url https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
 10. og:image:width 1114
 11. og:image:height 1114
 12. og:image:alt Trang chủ
 13. og:image:type image/png
 14. og:video https://www.youtube.com/embed/3FQBB3YjzDI
 1. twitter:card summary_large_image
 2. twitter:title Công ty Cổ Phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á SACT
 3. twitter:description Thông tin về Trang chủ tại giao dịch hàng hóa Đông Nam Á SACT
 4. twitter:image https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
 5. twitter:label1 Written by
 6. twitter:data1 Nam Nghiem
 7. twitter:label2 Time to read
 8. twitter:data2 3 minutes
 1. @context https://schema.org
 2. @graph
  • 0
   • @type Place
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/#place
   • geo
    • @type GeoCoordinates
    • latitude 20.9781176
    • longitude 105.8353052
   • hasMap https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=20.9781176,105.8353052
   • address
    • @type PostalAddress
    • streetAddress Chung cư CT36A, Định Công Hạ, Hoàng Mai
    • addressLocality Hà Nội
    • addressRegion Việt Nam
    • postalCode 100000
    • addressCountry Việt Nam
  • 1
   • @type
    • 0 FinancialService
    • 1 Organization
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/#organization
   • name Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á
   • url https://hanghoaphaisinh.com
   • email support@hanghoaphaisinh.com
   • address
    • @type PostalAddress
    • streetAddress Chung cư CT36A, Định Công Hạ, Hoàng Mai
    • addressLocality Hà Nội
    • addressRegion Việt Nam
    • postalCode 100000
    • addressCountry Việt Nam
   • logo
    • @type ImageObject
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#logo
    • url https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/05/Logo_SACT-05.png
    • contentUrl https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2022/05/Logo_SACT-05.png
    • caption Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á
    • inLanguage vi
    • width 1114
    • height 1114
   • openingHours
    • 0 Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday 08:00-17:00
   • location
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#place
   • image
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#logo
   • telephone +84945435430
  • 2
   • @type WebSite
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/#website
   • url https://hanghoaphaisinh.com
   • name Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á
   • publisher
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#organization
   • inLanguage vi
   • potentialAction
    • @type SearchAction
    • target https://hanghoaphaisinh.com/?s={search_term_string}
    • query-input required name=search_term_string
  • 3
   • @type ImageObject
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
   • url https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
   • width 1114
   • height 1114
   • inLanguage vi
  • 4
   • @type WebPage
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/#webpage
   • url https://hanghoaphaisinh.com/
   • name Trang chủ - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
   • datePublished 2022-11-20T23:04:57+07:00
   • dateModified 2023-02-09T00:05:24+07:00
   • about
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#organization
   • isPartOf
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#website
   • primaryImageOfPage
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
   • inLanguage vi
  • 5
   • @type Person
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/author/yanhongnanbk/
   • name Nam Nghiem
   • url https://hanghoaphaisinh.com/author/yanhongnanbk/
   • image
    • @type ImageObject
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/ultimatemember/1/profile_photo-190x190.png?1676194540
    • url https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/ultimatemember/1/profile_photo-190x190.png?1676194540
    • caption Nam Nghiem
    • inLanguage vi
   • sameAs
    • 0 http:
   • worksFor
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#organization
  • 6
   • headline Trang chủ - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
   • description Thông tin về Trang chủ tại giao dịch hàng hóa Đông Nam Á SACT
   • datePublished 2022-11-20T23:04:57+07:00
   • dateModified 2023-02-09T00:05:24+07:00
   • image
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
   • author
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/author/yanhongnanbk/
    • name Nam Nghiem
   • @type Article
   • name Trang chủ - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/#schema-30483
   • isPartOf
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#webpage
   • publisher
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#organization
   • inLanguage vi
   • mainEntityOfPage
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#webpage
  • 7
   • @type VideoObject
   • name Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa | SACT
   • description ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬🖊 Để đăng kí tài khoản hãy vào link dưới đây: 📌 Link Mở Tài Khoản Giao Dịch : https://hanghoaphaisinh.com/0016📞 Hotline: 097 35 ...
   • uploadDate 2022-07-18
   • thumbnailUrl https://hanghoaphaisinh.com/wp-content/uploads/2021/06/Logo_SACT-05.png
   • embedUrl https://www.youtube.com/embed/3FQBB3YjzDI
   • duration PT0M40S
   • width 1280
   • height 720
   • isFamilyFriendly True
   • @id https://hanghoaphaisinh.com/#schema-30484
   • isPartOf
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#webpage
   • publisher
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#organization
   • inLanguage vi
   • mainEntityOfPage
    • @id https://hanghoaphaisinh.com/#webpage
The structured data tags help the search engines better understand the content of the webpage, and allows them to create rich snippets in search results.
Meta viewport
The webpage has a meta viewport tag set.
width=device-width, initial-scale=1
The meta viewport tag instruct the browsers how to render the viewport of the webpage.
Learn more
Character set
The webpage has a charset value set.
UTF-8
The meta charset tag specifies the character encoding, helping the browsers to better render the characters and symbols on the webpage.
Learn more
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling on the website.
Learn more
Social media presence is becoming increasingly important as a ranking factor for search engines to validate a website's trustworthiness and authority.
Content length
The webpage has 17,010 words.
The content length represents the number of words found on the webpage. The webpage should contain a decent amount of words.
Learn more
Text to HTML ratio
The text to HTML ratio is 33%.
The text to HTML ratio represents the percentage of actual text compared to the percentage of HTML code on the webpage.
Inline CSS
The webpage contains inline CSS code.
 1. width: 100%; height: auto
 2. box-sizing: border-box; height: 74px; width: 100%
 3. display:block;justify-content:center;align-items:center
 4. display:block;justify-content:center;align-items:center
 5. display:block;justify-content:center;align-items:center
 6. display:block;justify-content:center;align-items:center
 7. display:block;justify-content:center;align-items:center
 8. font-size:25px;font-style:normal;font-weight:500
 9. color: var(--base-3);
 10. font-size:15px
 11. font-size:15px
 12. color: var(--base);
 13. color: var(--base);
 14. color: var(--base);
 15. color: var(--base);
 16. display: none;
 17. display:none
 18. display:none
The style attribute contains CSS style rules that are applied to the element. Inline CSS code unnecessarily increases the webpage's size, and can be moved in an external CSS file.
Learn more
Deprecated HTML
There are no deprecated HTML tags on the webpage.
The deprecated tags represents the tags that are not supported HTML5 standard anymore, and could cause the webpage to be rendered incorrectly.
Learn more
The Seo Tool
Do you want to add Todo to your home screen?
No Yes