SEO Report for: themeplugin.chonmauweb.com

Overview
Report generated on 2024-05-22 at 04:35:17 (UTC +00:00).
1 year ago
60
100
Chợ Theme & Plugin – Bán sản phẩm kỹ thuật số, Theme & Plugin WordPress
SEO
Title
The title tag should be between 1 and 60 characters.
The current title has 71 characters.
The title tag is the HTML element that specifies the title of the webpage. The title tag is displayed at the top of your browser, in the search results, as well as in the bookmarks bar.
Learn more
Meta description
The meta description tag is missing or empty.
The meta description is an HTML tag that provides a short and accurate summary of the webpage. The meta description is used by search engines to identify a webpage's topic and provide relevant search results.
Learn more
Canonical
The meta canonical tag is good.
https://themeplugin.chonmauweb.com/
The canonical tag defines the preferred URL for the current document, which helps search engines reduce duplicate content.
Learn more
Headings
There is no h1 tag on the webpage.
 1. Chia sẻ mới nhất
 2. Top items bán chạy
 3. Gói sản phẩm hot
 4. Tin tức – bài viết mới cập nhật
 5. Trở thành hội viên VIP để hưởng những đặc quyền đẳng cấp
 1. Phần mềm bản quyền
 2. Update sản phẩm
 3. Thêm mới sản phẩm
 4. Đặt hàng, thanh toán
 5. Phần mềm bản quyền
 6. Update sản phẩm
 7. Thêm mới sản phẩm
 8. Đặt hàng, thanh toán
 9. Đăng nhập
 1. Giỏ hàng
 2. Thông tin
 3. Hỗ trợ khách hàng
 4. Hướng dẫn cơ bản
 5. Tùy chọn khách hàng
 6. TÀI NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ - THEME & PLUGIN WP
 1. Sửa lỗi khung bình luận Facebook trên website WordPress đột nhiên bị thu hẹp chiều rộng
 2. Hướng dẫn chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo
 3. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover vào ảnh bài viết trong theme Flatsome
 4. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover ảnh sản phẩm Woocommerce bằng CSS
 5. Cảnh giác web dính virut khi khôi phục xong không gỡ plugin Duplicator
 6. Sửa lỗi khung bình luận Facebook trên website WordPress đột nhiên bị thu hẹp chiều rộng
 7. Hướng dẫn chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo
 8. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover vào ảnh bài viết trong theme Flatsome
 9. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover ảnh sản phẩm Woocommerce bằng CSS
 10. Cảnh giác web dính virut khi khôi phục xong không gỡ plugin Duplicator
 11. Code chèn Hotline và chat Facebook vào chân trang trên giao diện mobile cho website
 12. Sửa lỗi khung bình luận Facebook trên website WordPress đột nhiên bị thu hẹp chiều rộng
 13. Hướng dẫn chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo
 14. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover vào ảnh bài viết trong theme Flatsome
 15. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover ảnh sản phẩm Woocommerce bằng CSS
 16. Cảnh giác web dính virut khi khôi phục xong không gỡ plugin Duplicator
 17. Code chèn Hotline và chat Facebook vào chân trang trên giao diện mobile cho website
The h tags represents the headings of the webpage. The h1 tag is the most important h tag, and describes the main topic of the page, while the rest of the tags describe the sub-topics of the webpage.
Learn more
Content keywords
The content has relevant keywords.
theme plugin bán sản phẩm kỹ thuật số theme plugin wordpress
The webpage's content should contain relevant keywords that can also be found in the title of the webpage.
Image keywords
There are 61 images with missing alt attributes.
 1. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 2. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20763%20348%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 3. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20768%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 4. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 5. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 6. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 7. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 8. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 9. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 10. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20181%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 11. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 12. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 13. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 14. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 15. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 16. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 17. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 18. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 19. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 20. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 21. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 22. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 23. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 24. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 25. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 26. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 27. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 28. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 29. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20590%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 30. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 31. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 32. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 33. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 34. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 35. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 36. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 37. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 38. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 39. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 40. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 41. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 42. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 43. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 44. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20181%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 45. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20159%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 46. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 47. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 48. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 49. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 50. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20241%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 51. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20800%20424%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 52. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/icon1.jpg
 53. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/update-icon.jpg
 54. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/them-moi.jpg
 55. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/thanh-toan.jpg
 56. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/elegant_themes-logo.png
 57. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/mythemeshop-logo.png
 58. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/studiopress-logo.png
 59. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/optimize-press-logo.png
 60. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/wprocket-logo.png
 61. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/wootheme-logo.png
The alt attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed. The alt attribute is also useful for search engines to identify the subject of the image, and helps screen readers describe the image.
Learn more
SEO friendly URL
The URL is SEO friendly.
https://themeplugin.chonmauweb.com/
The SEO friendly URLs are URLs that contain relevant keywords with the webpage's topic, and contain no special characters besides slashes and dashes.
Learn more
The 404 webpage status inform the users and the search engines that a page is missing.
Learn more
Robots.txt
The webpage can be accessed by search engines.
A robots.txt file inform the search engines which links from the website can be accessed.
Learn more
Noindex
The webpage has a noindex tag set.
The noindex tag instruct the search engines to not index the webpage.
Learn more
In-page links
The number of links on the webpage is okay.
 1. https://themeplugin.chonmauweb.com/
 2. Đăng nhập
 3. Giỏ hàng
 4. https://themeplugin.chonmauweb.com/gio-hang/
 5. Trang chủ
 6. Giới thiệu
 7. Membership
 8. Bundle
 9. Ecommerce
 10. Plugins
 11. Premium key
 12. Themes
 13. Blogs
 14. Dịch vụ
 15. Cài đặt WordPress
 16. Hướng dẫn cơ bản
 17. Liên hệ
 18. Sửa lỗi khung bình luận Facebook trên website WordPress đột nhiên bị thu hẹp chiều rộng
 19. Hướng dẫn chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo
 20. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover vào ảnh bài viết trong theme Flatsome
 21. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover ảnh sản phẩm Woocommerce bằng CSS
 22. Cảnh giác web dính virut khi khôi phục xong không gỡ plugin Duplicator
 23. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/learndash-all-in-one-bundle/
 24. +
 25. Plugin mới: LearnDash All-in-One Bundle
 26. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/jet-all-in-one-bundle-addon-for-elementor/
 27. +
 28. Jet All-in-One Bundle ( Addon for Elementor)
 29. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/plugin-ban-quyen-ithemes-all-in-one-bundle/
 30. +
 31. Plugin bản quyền iThemes All-in-one Bundle
 32. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/wpbakery-page-builder-for-wordpress-ten-cu-visual-composer/
 33. +
 34. WPBakery Page Builder for WordPress (tên cũ: Visual Composer)
 35. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/dokan-ecommerce-theme/
 36. +
 37. Theme wordpress đẹp: Dokan eCommerce Theme
 38. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/yoast-local-seo-premium/
 39. +
 40. Yoast Local SEO Premium bản quyền
 41. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/yoast-woocommerce-seo-premium/
 42. +
 43. Yoast WooCommerce SEO Premium
 44. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/ithemes-security-pro/
 45. +
 46. iThemes Security Pro bản quyền vĩnh viễn
 47. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/astra-wordpress-theme/
 48. +
 49. Astra WordPress Theme
 50. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/addons-for-elementor-pro-premium/
 51. +
 52. Addons for Elementor Pro (Premium)
 53. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/wp-rocket-make-wp-load-fast-in-a-few-clicks/
 54. +
 55. WP Rocket – Make WP Load Fast in a Few Clicks
 56. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/elementor-pro-wordpress-page-builder/
 57. +
 58. Elementor PRO WordPress Page Builder
 59. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/porto-responsive-wordpress-ecommerce-theme-co-key/
 60. +
 61. Porto | Responsive WordPress + eCommerce Theme (Có Key)
 62. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/plugin-ban-chay-yoast-seo-premium/
 63. +
 64. Plugin bán chạy: Yoast SEO Premium
 65. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/flatsome-multi-purpose-responsive-woocommerce-theme/
 66. +
 67. Flatsome | Multi-Purpose Responsive WooCommerce Theme
 68. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/yoast-woocommerce-seo-premium/
 69. +
 70. Yoast WooCommerce SEO Premium
 71. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/yoast-local-seo-premium/
 72. +
 73. Yoast Local SEO Premium bản quyền
 74. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/wpbakery-page-builder-for-wordpress-ten-cu-visual-composer/
 75. +
 76. WPBakery Page Builder for WordPress (tên cũ: Visual Composer)
 77. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/wp-rocket-make-wp-load-fast-in-a-few-clicks/
 78. +
 79. WP Rocket – Make WP Load Fast in a Few Clicks
 80. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/porto-responsive-wordpress-ecommerce-theme-co-key/
 81. +
 82. Porto | Responsive WordPress + eCommerce Theme (Có Key)
 83. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/plugin-ban-quyen-ithemes-all-in-one-bundle/
 84. +
 85. Plugin bản quyền iThemes All-in-one Bundle
 86. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/plugin-ban-chay-yoast-seo-premium/
 87. +
 88. Plugin bán chạy: Yoast SEO Premium
 89. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/learndash-all-in-one-bundle/
 90. +
 91. Plugin mới: LearnDash All-in-One Bundle
 92. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/jet-all-in-one-bundle-addon-for-elementor/
 93. +
 94. Jet All-in-One Bundle ( Addon for Elementor)
 95. https://themeplugin.chonmauweb.com/san-pham/ithemes-security-pro/
 96. +
 97. iThemes Security Pro bản quyền vĩnh viễn
 98. Sửa lỗi khung bình luận Facebook trên website WordPress đột nhiên bị thu hẹp chiều rộng Chào các bạn, mấy hôm nay trên mạng đột nhiên xuất hiện tình trạng nhiều ...
 99. Hướng dẫn chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo Chào các bạn, trên blog WEBDEMO mình cũng đã chia sẻ một bài viết tạo breadcrumbs ...
 100. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover vào ảnh bài viết trong theme Flatsome Chào các bạn, nếu ai để ý có thể thấy các mẫu website gần đây ...
 101. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover ảnh sản phẩm Woocommerce bằng CSS Chào các bạn, bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn thêm hiệu ứng ...
 102. Cảnh giác web dính virut khi khôi phục xong không gỡ plugin Duplicator Anh em mua source code của WEBDEMO xin lưu ý: Hiện có một vài bạn ...
 103. Code chèn Hotline và chat Facebook vào chân trang trên giao diện mobile cho website Có nhiều plugin có thể giúp bạn tạo nút chèn Hotline hoặc Chat Facebook ở chân trang trên website ...
 104. Sửa lỗi khung bình luận Facebook trên website WordPress đột nhiên bị thu hẹp chiều rộng
 105. Hướng dẫn chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo
 106. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover vào ảnh bài viết trong theme Flatsome
 107. Thêm hiệu ứng ánh sáng khi hover ảnh sản phẩm Woocommerce bằng CSS
 108. Cảnh giác web dính virut khi khôi phục xong không gỡ plugin Duplicator
 109. Code chèn Hotline và chat Facebook vào chân trang trên giao diện mobile cho website
 110. Xem thêm
 111. Tham gia ngay
 112. Giới thiệu
 113. Tiêu chí bán hàng
 114. Điều khoản sử dụng
 115. Bảo mật thông tin
 116. Liên hệ
 117. Hướng dẫn mua hàng
 118. Hình thức thanh toán
 119. Quy định đổi sản phẩm
 120. Câu hỏi thường gặp
 121. Yêu cầu đổi sản phẩm
 122. Hướng dẫn kỹ thuật
 123. Hướng dẫn tải sản phẩm
 124. Hướng dẫn cập nhật sản phẩm
 125. Yêu cầu sản phẩm mới
 126. Tin cập nhật
 127. Sản phẩm lẻ
 128. Bộ sản phẩm
 129. Thành viên
 130. Trang chủ
 131. Giới thiệu
 132. Membership
 133. Bundle
 134. Ecommerce
 135. Plugins
 136. Premium key
 137. Themes
 138. Blogs
 139. Dịch vụ
 140. Cài đặt WordPress
 141. Hướng dẫn cơ bản
 142. Liên hệ
 143. Đăng nhập
 144. Quên mật khẩu?
Language
The webpage has the language declared.
vi
The lang attribute declares the webpage's language, helping search engines identify the language in which the content is written, and browsers to offer translation suggestions.
Learn more
The favicon is the icon that is being displayed in the browser's tab, when the webpage is being bookmarked, and sometimes even in search engine results.
Learn more
Performance
Text compression
The HTML file is compressed.
The HTML filesize is 28.11 kB.
The text compression helps speeding up the webpage's load by compressing the HTML's content.
Load time
The webpage load should be under 2.00 seconds.
The webpage loaded in 2.21 seconds.
The load time indicates the HTML's total load time, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
Page size
The size of the HTML webpage is 28.11 kB.
The page size indicates the HTML's total size, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
HTTP requests
The webpage makes more than 50 HTTP requests.
 1. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.1
 2. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2
 3. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/contactus.min.js?ver=2.2.4
 4. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/scripts.js?ver=2.2.4
 5. https://themeplugin.chonmauweb.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js
 6. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/maskedinput.min.js?version=2.2.4
 7. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/jquery.validate.min.js?ver=2.1.3
 8. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4
 9. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.1.1
 10. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.7.1.0
 11. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=7.1.0
 12. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/devvn-quick-buy.js?ver=2.1.3
 13. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=7.1.0
 14. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.7.1.0
 15. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=7.1.0
 16. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=7.1.0
 17. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/frontend.min.js?ver=6.2.3
 18. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9
 19. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0
 20. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2
 21. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=fcf0c1642621a86609ed4ca283f0db68
 22. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.16.2
 23. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=a0349779516f2e7c5703074420d5e855
 1. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2022/04/logo-demo-software-webizyvn.png
 2. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2022/04/logo-demo-software-webizyvn.png
 3. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 4. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20763%20348%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 5. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20768%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 6. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 7. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 8. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 9. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 10. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 11. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 12. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20181%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 13. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 14. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 15. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 16. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 17. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 18. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 19. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 20. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 21. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 22. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 23. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 24. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 25. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 26. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 27. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 28. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 29. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 30. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 31. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20590%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 32. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 33. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 34. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 35. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 36. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 37. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 38. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 39. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 40. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 41. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 42. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 43. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 44. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 45. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 46. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20181%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 47. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20159%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 48. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 49. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 50. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 51. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 52. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20241%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 53. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20800%20424%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 54. https://static.chonmauweb.com/images/webizy-logo-footer.png
The HTTP requests represents the number of external resources present on the webpage.
Image format
There are 64 images that are not using the AVIF, WebP format.
 1. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2022/04/logo-demo-software-webizyvn.png
 2. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2022/04/logo-demo-software-webizyvn.png
 3. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 4. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20763%20348%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 5. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20768%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 6. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 7. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20769%20351%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 8. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 9. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 10. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 11. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 12. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20181%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 13. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 14. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 15. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 16. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20128%20128%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 17. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 18. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 19. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 20. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 21. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 22. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 23. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 24. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 25. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 26. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 27. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 28. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 29. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 30. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 31. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20590%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 32. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 33. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 34. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 35. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 36. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 37. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 38. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 39. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 40. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 41. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 42. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 43. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 44. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 45. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20300%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 46. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20181%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 47. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20300%20159%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 48. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 49. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20835%20834%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 50. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20361%20360%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 51. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20400%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 52. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20400%20241%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 53. data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20800%20424%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E
 54. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/icon1.jpg
 55. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/update-icon.jpg
 56. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/them-moi.jpg
 57. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/thanh-toan.jpg
 58. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/elegant_themes-logo.png
 59. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/mythemeshop-logo.png
 60. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/studiopress-logo.png
 61. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/optimize-press-logo.png
 62. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/wprocket-logo.png
 63. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/uploads/2019/11/wootheme-logo.png
 64. https://static.chonmauweb.com/images/webizy-logo-footer.png
The images format represents the images that are not served in a next-generation file format. Images served in a next-generation format improve the webpage's load performance.
Learn more
JavaScript defer
There are 23 javascript resources without the defer attribute.
 1. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.1
 2. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2
 3. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/contactus.min.js?ver=2.2.4
 4. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/scripts.js?ver=2.2.4
 5. https://themeplugin.chonmauweb.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js
 6. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/js/maskedinput.min.js?version=2.2.4
 7. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/jquery.validate.min.js?ver=2.1.3
 8. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4
 9. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=6.1.1
 10. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.7.1.0
 11. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js?ver=7.1.0
 12. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/devvn-quick-buy/js/devvn-quick-buy.js?ver=2.1.3
 13. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=7.1.0
 14. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.7.1.0
 15. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=7.1.0
 16. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=7.1.0
 17. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/frontend.min.js?ver=6.2.3
 18. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9
 19. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0
 20. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2
 21. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=fcf0c1642621a86609ed4ca283f0db68
 22. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.16.2
 23. https://themeplugin.chonmauweb.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js?ver=a0349779516f2e7c5703074420d5e855
The defer attribute allows the browser to download the scripts in parallel and execute them after the webpage has been parsed, improving the webpage's load performance.
Learn more
DOM size
There are more than 1,500 DOM nodes.
The DOM size indicates the number of nodes the HTML webpage has.
Learn more
Security
HTTPS encryption
The webpage uses HTTPS encryption.
The HTTPS encryption helps protecting the user's security and privacy.
Learn more
HTTP security are a subset of HTTP headers that is related specifically to security. They are exchanged between a client (usually a web browser) and a server to specify the security details of HTTP communication.
Learn more
Mixed content
There are no mixed content resources on the webpage.
The mixed content is the content that is loaded over the HTTP connection while the webpage itself was loaded over HTTPS connection.
Learn more
Server signature
The webpage has a public server signature.
cloudflare
The server signature is the public identity of a web server which contains information that could be used to exploit known vulnerabilities.
Learn more
Unsafe cross-origin links
The webpage does not have unsafe cross-origin links.
Plaintext email
The webpage contains plaintext emails.
 1. hotro@webizy.vn
Email addresses posted in public are likely to be fetched by crawlers and then collected in lists used for spam.
Miscellaneous
Code Quality
Semantic HTML used & no tables detected throughout.
Have 0 table tags detected.
Using the right code in the right situation ensures the site will render correctly across a wide range of devices. Incorrect code can result in worse search engines rankings and a bad user experience.
Structured data
There are no structured data tags on the webpage.
The structured data tags help the search engines better understand the content of the webpage, and allows them to create rich snippets in search results.
Meta viewport
The webpage has a meta viewport tag set.
width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1
The meta viewport tag instruct the browsers how to render the viewport of the webpage.
Learn more
Character set
The webpage has a charset value set.
UTF-8
The meta charset tag specifies the character encoding, helping the browsers to better render the characters and symbols on the webpage.
Learn more
Sitemap
No sitemaps found.
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling on the website.
Learn more
Social
The webpage does not contain any social links.
Social media presence is becoming increasingly important as a ranking factor for search engines to validate a website's trustworthiness and authority.
Content length
The webpage has 5,746 words.
The content length represents the number of words found on the webpage. The webpage should contain a decent amount of words.
Learn more
Text to HTML ratio
The text to HTML ratio is 18%.
The text to HTML ratio represents the percentage of actual text compared to the percentage of HTML code on the webpage.
Inline CSS
The webpage contains inline CSS code.
 1. background-color:#fff;
 2. padding-top:392px;
 3. padding-top:392px;
 4. padding-top:392px;
 5. padding-top:392px;
 6. padding-top:392px;
 7. width:27%;
 8. padding-top:60%;
 9. width:27%;
 10. padding-top:60%;
 11. width:27%;
 12. padding-top:60%;
 13. width:27%;
 14. padding-top:60%;
 15. width:27%;
 16. padding-top:60%;
 17. width: 65px
 18. width: 65px
 19. width: 65px
 20. width: 65px
 21. text-align: center;
 22. text-align: center;
 23. padding-top:100%;
 24. padding-top:100%;
 25. padding-top:100%;
 26. padding-top:100%;
 27. padding-top:100%;
 28. padding-top:100%;
 29. padding-top:100%;
 30. padding-top:100%;
 31. padding-top:100%;
 32. padding-top:100%;
 33. padding-top:100%;
 34. padding-top:100%;
 35. padding-top:100%;
 36. padding-top:100%;
 37. padding-top:100%;
 38. text-align: center;
 39. text-align: center;
 40. padding-top:100%;
 41. padding-top:100%;
 42. padding-top:100%;
 43. padding-top:100%;
 44. padding-top:100%;
 45. padding-top:100%;
 46. padding-top:100%;
 47. padding-top:100%;
 48. padding-top:100%;
 49. padding-top:100%;
 50. text-align: center;
 51. text-align: center;
 52. padding-top:60%;
 53. padding-top:60%;
 54. padding-top:60%;
 55. padding-top:60%;
 56. padding-top:60%;
 57. padding-top:60%;
 58. width:26%;
 59. padding-top:79%;
 60. width:26%;
 61. padding-top:79%;
 62. width:26%;
 63. padding-top:79%;
 64. width:26%;
 65. padding-top:79%;
 66. width:26%;
 67. padding-top:79%;
 68. width:26%;
 69. padding-top:79%;
 70. text-align: center;
 71. font-size: 120%;
 72. text-align: center;
 73. border-radius:99px;
 74. border-radius:99px;
 75. width: 65px
 76. width: 65px
 77. width: 65px
 78. width: 65px
 79. display:block; height:auto;
 80. font-size: 85%; color: #333333;
 81. color: #333333;
 82. font-size: 85%; color: #333333;
 83. color: #333333;
 84. font-size: 85%; color: #333333;
 85. color: #333333;
 86. font-size: 85%; color: #333333;
 87. color: #333333;
 88. font-size: 85%; color: #333333;
 89. color: #333333;
 90. color: #333333; font-size: 85%;
 91. color: #333333;
 92. color: #333333; font-size: 85%;
 93. color: #333333;
 94. color: #333333; font-size: 85%;
 95. color: #333333;
 96. color: #333333; font-size: 85%;
 97. color: #333333;
 98. color: #333333; font-size: 85%;
 99. color: #333333;
 100. color: #333333; font-size: 85%;
 101. color: #333333;
 102. color: #333333; font-size: 85%;
 103. color: #333333;
 104. color: #333333; font-size: 85%;
 105. color: #333333;
 106. color: #333333; font-size: 85%;
 107. color: #333333;
 108. color: #333333; font-size: 85%;
 109. color: #333333;
 110. font-size: 85%; color: #333333;
 111. color: #333333;
 112. font-size: 85%; color: #333333;
 113. color: #333333;
 114. font-size: 85%; color: #333333;
 115. color: #333333;
 116. font-size:14px; color: gray
 117. margin-left: 5px;
The style attribute contains CSS style rules that are applied to the element. Inline CSS code unnecessarily increases the webpage's size, and can be moved in an external CSS file.
Learn more
Deprecated HTML
There are no deprecated HTML tags on the webpage.
The deprecated tags represents the tags that are not supported HTML5 standard anymore, and could cause the webpage to be rendered incorrectly.
Learn more
The Seo Tool
Do you want to add Todo to your home screen?
No Yes