SEO Report for: khokhoahoc.co/i-do-elementor-tu-toi-thiet-ke-giao-dien-web/

Overview
Report generated on 2024-05-22 at 05:08:11 (UTC +00:00).
1 year ago
83
100
Share I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
04/03/2023 Chương 1: Chào mừng
Share I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
SEO
Title
The title tag is perfect.
Share I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
The title tag is the HTML element that specifies the title of the webpage. The title tag is displayed at the top of your browser, in the search results, as well as in the bookmarks bar.
Learn more
Meta description
The description tag should be between 70 and 160 characters.
The current description has 30 characters.
The meta description is an HTML tag that provides a short and accurate summary of the webpage. The meta description is used by search engines to identify a webpage's topic and provide relevant search results.
Learn more
Canonical
The meta canonical tag is good.
https://khokhoahoc.co/i-do-elementor-tu-toi-thiet-ke-giao-dien-web/
The canonical tag defines the preferred URL for the current document, which helps search engines reduce duplicate content.
Learn more
Headings
The headings are properly set.
 1. I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
 1. Share Khóa Học I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web của kp3.center
 1. Nội Dung Khóa Học
 2. Sản phẩm tương tự
 3. Đăng nhập
 4. Đăng ký
 1. Giỏ hàng
 2. Đầy Đủ Bài Giảng
 3. Học Online Tiện Lợi
 4. Kích Hoạt Nhanh
 5. Uy tín chất lượng
 6. Kích hoạt nhanh
 7. Update liên tục
 8. Học online tiện lợi
 9. khokhoahoc.com
The h tags represents the headings of the webpage. The h1 tag is the most important h tag, and describes the main topic of the page, while the rest of the tags describe the sub-topics of the webpage.
Learn more
Content keywords
The content has relevant keywords.
share i do elementor tự tôi thiết kế giao diện web
The webpage's content should contain relevant keywords that can also be found in the title of the webpage.
Image keywords
There are 7 images with missing alt attributes.
 1. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 2. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 3. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 4. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 5. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 6. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 7. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
The alt attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed. The alt attribute is also useful for search engines to identify the subject of the image, and helps screen readers describe the image.
Learn more
SEO friendly URL
The URL is SEO friendly.
https://khokhoahoc.co/i-do-elementor-tu-toi-thiet-ke-giao-dien-web/
The SEO friendly URLs are URLs that contain relevant keywords with the webpage's topic, and contain no special characters besides slashes and dashes.
Learn more
404 page
The 404 webpage status inform the users and the search engines that a page is missing.
Learn more
Robots.txt
The webpage can be accessed by search engines.
A robots.txt file inform the search engines which links from the website can be accessed.
Learn more
Noindex
The webpage does not have a noindex tag set.
The noindex tag instruct the search engines to not index the webpage.
Learn more
In-page links
The number of links on the webpage is okay.
 1. https://khokhoahoc.co/
 2. https://khokhoahoc.co/wishlist/
 3. https://khokhoahoc.co/tai-khoan/
 4. Giỏ hàng
 5. https://khokhoahoc.co/wishlist/
 6. https://khokhoahoc.co/gio-hang/
 7. Trang chủ
 8. Membership
 9. Combo Khóa Học
 10. Khóa học dưới 100k
 11. Khóa học dưới 150k
 12. Khóa học dưới 500k
 13. Hướng dẫn
 14. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 15. https://khokhoahoc.co/wp-content/uploads/2023/01/Share-Khoa-Hoc-I-Do-Elementor-–-Tu-Toi-Thiet-Ke-Giao-Dien-Web.png
 16. Trao đổi KH
 17. Cửa hàng
 18. Lập Trình Web
 19. Đăng Ký Membership Để Học Free
 20. Share Khóa Học I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web của kp3.center
 21. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-lap-trinh-android-toan-tap/
 22. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 23. +
 24. Khóa học Lập trình Android toàn tập
 25. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-lam-chu-jquery-sieu-toc/
 26. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 27. +
 28. Khóa học Làm chủ jquery siêu tốc
 29. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-lap-trinh-wordpress-theme-cho-doanh-nghiep-cung-bootstrap/
 30. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 31. +
 32. Khoá học Lập trình WordPress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap
 33. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-lap-trinh-android-tu-co-ban-den-thanh-thao/
 34. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 35. +
 36. Khoá học Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo
 37. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-giup-nguoi-moi-su-dung-thanh-thao-chatbot-tang-doanh-so-ngay-tren-fanpage-va-website-cua-ban-moi-thu-hoan-toan-tu-dong/
 38. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 39. +
 40. Khóa học giúp người mới sử dụng thành thạo Chatbot, tăng doanh số ngay trên Fanpage và website của bạn. Mọi thứ hoàn toàn tự động.
 41. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-lap-trinh-linq-toan-tap/
 42. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 43. +
 44. Khoá học Lập trình LinQ toàn tập
 45. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-lam-chu-lap-trinh-cam-nx-3-truc-co-ban-chuyen-sau/
 46. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 47. +
 48. Khoá học Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản – Chuyên sâu)
 49. https://khokhoahoc.co/khoa-hoc-trien-khai-du-an-web-len-mang-internet-chi-voi-30-phut/
 50. Thêm vào dánh sách khóa học yêu thích
 51. +
 52. Khóa học Triển khai dự án web lên mạng internet chỉ với 30 phút
 53. Quà Tặng Ebook 400+ Ý Tưởng Kinh Doanh Đỉnh Cao Với ChatGPT
 54. Khóa Học Managing Up and Across: Kỹ năng Làm việc với Cấp trên và Đồng nghiệp
 55. Bộ Khóa Học Làm Video Quảng Cáo Triệu View Ra Trăm Đơn Mỗi Ngày Của Trường Lưu
 56. Cách Làm Reels Trên Nền Tảng Facebook Nghĩa Lê 2023
 57. Tuyệt chiêu áp dụng ChatGPT để tạo khóa học trong vòng 48 giờ
 58. 35 Bí Mật Tăng Doanh Thu Lập Tức Bằng Video Bán Hàng 2023
 59. Bí quyết xây dựng kênh Tiktok 100.000 Followers trong 3 tháng Nga Tích Cực
 60. Khóa Học ChatGPT 2023 Tự Động Hóa Tác Vụ và Tăng Hiệu Suất Làm Việc 300% Với AI
 61. Trang Chủ
 62. Membership
 63. Combo Khóa Học
 64. Danh Mục Khóa Học
 65. Ads
 66. SEO
 67. Tiktok
 68. Shopee
 69. Tiếng Anh
 70. Phòng The
 71. Copywriting
 72. Phong Thủy
 73. Data Analysis
 74. Bất Động Sản
 75. Học Lập Trình
 76. Kiếm Tiền Online
 77. Quay Dựng Video
 78. Tin Học Văn Phòng
 79. Thiết Kế -Photoshop
 80. Kinh Doanh -Marketing
 81. Tiếng Trung – Nhật – Hàn
 82. Crypto – Forex – Chứng Khoán
 83. Khóa Học Khác
 84. Khóa học dưới 150k
 85. Khóa học dưới 150k
 86. Khóa học dưới 500k
 87. Hướng dẫn nhận khóa học
 88. Đăng nhập
 89. Quên mật khẩu?
Language
The webpage has the language declared.
vi
The lang attribute declares the webpage's language, helping search engines identify the language in which the content is written, and browsers to offer translation suggestions.
Learn more
The favicon is the icon that is being displayed in the browser's tab, when the webpage is being bookmarked, and sometimes even in search engine results.
Learn more
Performance
Text compression
The HTML file is compressed.
The HTML filesize is 30.73 kB.
The text compression helps speeding up the webpage's load by compressing the HTML's content.
Load time
The webpage loaded in 0.97 seconds.
The load time indicates the HTML's total load time, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
Page size
The size of the HTML webpage is 30.73 kB.
The page size indicates the HTML's total size, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
The HTTP requests represents the number of external resources present on the webpage.
Image format
There are 28 images that are not using the AVIF, WebP format.
 1. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MDAiIGhlaWdodD0iMjQwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDI0MCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 2. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MDAiIGhlaWdodD0iMjQwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDI0MCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 3. https://khokhoahoc.co/wp-content/uploads/2023/01/Share-Khoa-Hoc-I-Do-Elementor-–-Tu-Toi-Thiet-Ke-Giao-Dien-Web-510x346.png
 4. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 5. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 6. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 7. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDI0IiBoZWlnaHQ9IjY5NCIgdmlld0JveD0iMCAwIDEwMjQgNjk0Ij48cmVjdCB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzdHlsZT0iZmlsbDojY2ZkNGRiO2ZpbGwtb3BhY2l0eTogMC4xOyIvPjwvc3ZnPg==
 8. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 9. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 10. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 11. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 12. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 13. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 14. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 15. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNDciIGhlaWdodD0iMTI0IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjQ3IDEyNCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 16. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 17. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 18. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 19. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 20. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 21. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 22. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 23. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMDAiIGhlaWdodD0iMTAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAwIDEwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 24. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 25. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 26. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 27. data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIzMDAiIGhlaWdodD0iMzAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMzAwIDMwMCI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
 28. https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120d.png?ID=4ad542ca-af10-408d-98e1-769eb23ae6d9
The images format represents the images that are not served in a next-generation file format. Images served in a next-generation format improve the webpage's load performance.
Learn more
JavaScript defer
The javascript resources have the defer attribute set.
The defer attribute allows the browser to download the scripts in parallel and execute them after the webpage has been parsed, improving the webpage's load performance.
Learn more
DOM size
The DOM size is optimal.
The HTML file has 1069 DOM nodes.
The DOM size indicates the number of nodes the HTML webpage has.
Learn more
Security
HTTPS encryption
The webpage uses HTTPS encryption.
The HTTPS encryption helps protecting the user's security and privacy.
Learn more
HTTP security are a subset of HTTP headers that is related specifically to security. They are exchanged between a client (usually a web browser) and a server to specify the security details of HTTP communication.
Learn more
Mixed content
There are no mixed content resources on the webpage.
The mixed content is the content that is loaded over the HTTP connection while the webpage itself was loaded over HTTPS connection.
Learn more
Server signature
The webpage has a public server signature.
LiteSpeed
The server signature is the public identity of a web server which contains information that could be used to exploit known vulnerabilities.
Learn more
Plaintext email
The webpage contains plaintext emails.
 1. khokhoahocvip@gmail.com
 2. khokhoahocvip@gmail.com
Email addresses posted in public are likely to be fetched by crawlers and then collected in lists used for spam.
Miscellaneous
Code Quality
Semantic HTML used & no tables detected throughout.
Have 0 table tags detected.
Using the right code in the right situation ensures the site will render correctly across a wide range of devices. Incorrect code can result in worse search engines rankings and a bad user experience.
Structured data
The webpage has structured data.
 1. og:locale vi_VN
 2. og:type product
 3. og:title I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
 4. og:description 04/03/2023 Chương 1: Chào mừng
 5. og:url https://khokhoahoc.co/i-do-elementor-tu-toi-thiet-ke-giao-dien-web/
 6. og:site_name Kho Khóa Học
 7. og:updated_time 2023-01-26T11:56:31+07:00
 8. og:image https://khokhoahoc.co/wp-content/uploads/2023/01/Share-Khoa-Hoc-I-Do-Elementor-–-Tu-Toi-Thiet-Ke-Giao-Dien-Web.png
 9. og:image:secure_url https://khokhoahoc.co/wp-content/uploads/2023/01/Share-Khoa-Hoc-I-Do-Elementor-–-Tu-Toi-Thiet-Ke-Giao-Dien-Web.png
 10. og:image:width 1373
 11. og:image:height 931
 12. og:image:alt Share Khóa Học I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
 13. og:image:type image/png
 1. twitter:card summary_large_image
 2. twitter:title Share I Do Elementor – Tự Tôi Thiết Kế Giao Diện Web
 3. twitter:description 04/03/2023 Chương 1: Chào mừng
 4. twitter:image https://khokhoahoc.co/wp-content/uploads/2023/01/Share-Khoa-Hoc-I-Do-Elementor-–-Tu-Toi-Thiet-Ke-Giao-Dien-Web.png
 5. twitter:label1 Price
 6. twitter:data1 149.000₫
 7. twitter:label2 Availability
 8. twitter:data2 In stock
The structured data tags help the search engines better understand the content of the webpage, and allows them to create rich snippets in search results.
Meta viewport
The webpage has a meta viewport tag set.
width=device-width, initial-scale=1
The meta viewport tag instruct the browsers how to render the viewport of the webpage.
Learn more
Character set
The webpage has a charset value set.
UTF-8
The meta charset tag specifies the character encoding, helping the browsers to better render the characters and symbols on the webpage.
Learn more
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling on the website.
Learn more
Social media presence is becoming increasingly important as a ranking factor for search engines to validate a website's trustworthiness and authority.
Content length
The webpage has 4,286 words.
The content length represents the number of words found on the webpage. The webpage should contain a decent amount of words.
Learn more
Text to HTML ratio
The text to HTML ratio is 15%.
The text to HTML ratio represents the percentage of actual text compared to the percentage of HTML code on the webpage.
Inline CSS
The webpage contains inline CSS code.
 1. opacity: 0; transition: opacity .25s ease-in-out;
 2. display:block; height:auto;
 3. border-radius:99px;
 4. border-radius:99px;
 5. border-radius:10px;padding:3px 5px 0px 5px;
 6. border-color:rgb(242, 107, 84);border-radius:10px;border-width:3px 3px 3px 3px;
 7. display:block; height:auto;
 8. margin:0px 0px 0px 3px;
 9. width: 65px
 10. font-size: 90%;
 11. font-size: 90%;
 12. display:block; height:auto;
 13. margin:0px 0px 0px 3px;
 14. width: 65px
 15. font-size: 90%;
 16. font-size: 90%;
 17. display:block; height:auto;
 18. margin:0px 0px 0px 3px;
 19. width: 65px
 20. font-size: 90%;
 21. font-size: 90%;
 22. display:block; height:auto;
 23. color: #f99b1c;
 24. color: #f99b1c;
 25. color: #00aae7;
 26. color: #00aae7;
 27. width: 65px
 28. font-size: 100%;
 29. width: 65px
 30. width: 65px
 31. width: 65px
 32. display:block; height:auto;
The style attribute contains CSS style rules that are applied to the element. Inline CSS code unnecessarily increases the webpage's size, and can be moved in an external CSS file.
Learn more
Deprecated HTML
There are no deprecated HTML tags on the webpage.
The deprecated tags represents the tags that are not supported HTML5 standard anymore, and could cause the webpage to be rendered incorrectly.
Learn more
The Seo Tool
Do you want to add Todo to your home screen?
No Yes