SEO Report for: websetnet.net/vi/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/

Overview
Report generated on 2024-05-22 at 05:37:53 (UTC +00:00).
1 year ago
82
100
Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thiết lập và định cấu hình máy chủ thư với PostfixAdmin, Postfix, Dovecot, MariaDB và SpamAssasin trên VPS CentOS.
Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet
SEO
Title
The title tag should be between 1 and 60 characters.
The current title has 75 characters.
The title tag is the HTML element that specifies the title of the webpage. The title tag is displayed at the top of your browser, in the search results, as well as in the bookmarks bar.
Learn more
Meta description
The description tag should be between 70 and 160 characters.
The current description has 164 characters.
The meta description is an HTML tag that provides a short and accurate summary of the webpage. The meta description is used by search engines to identify a webpage's topic and provide relevant search results.
Learn more
Canonical
The meta canonical tag is good.
https://websetnet.net/vi/thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-m%E1%BB%99t-m%C3%A1y-ch%E1%BB%A7-th%C6%B0-v%E1%BB%9Bi-postfixadmin-v%C3%A0-mariadb-tr%C3%AAn-centos-7/
The canonical tag defines the preferred URL for the current document, which helps search engines reduce duplicate content.
Learn more
Headings
The headings are properly set.
 1. Thiết lập một máy chủ mail với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7
 1. Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết
 2. Tạo người dùng hệ thống
 3. Cài đặt MariaDB
 4. Cài đặt PHP và tất cả các mô đun PHP cần thiết
 5. Cài đặt PostfixAdmin
 6. Cài đặt và cấu hình postfix
 7. Cài đặt và Định cấu hình Dovecot
 8. Cài đặt và cấu hình Spamassassin
 9. Đã phát hành Parole Media Player 4.18! Cách cài đặt qua PPA
 10. Cài đặt Audacious Audio Player 4.1 qua PPA trong Ubuntu Linux
 11. Cách khắc phục Lỗi “Kho lưu trữ chưa hợp lệ” trong Ubuntu Linux
 12. LibreOffice Office Suite 7.4 có sẵn để tải xuống
 1. Định cấu hình Postfix để sử dụng SpamAssassin
 2. bài viết phổ biến
 3. Tag
 4. Tài liệu lưu trữ
 5. Siêu dữ liệu
 1. Bài viết liên quan
 2. WebInNet
The h tags represents the headings of the webpage. The h1 tag is the most important h tag, and describes the main topic of the page, while the rest of the tags describe the sub-topics of the webpage.
Learn more
Content keywords
The content has relevant keywords.
thiết lập máy chủ thư với postfixadmin mariadb trên centos 7 websetnet
The webpage's content should contain relevant keywords that can also be found in the title of the webpage.
Image keywords
All images have alt attributes set.
The alt attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed. The alt attribute is also useful for search engines to identify the subject of the image, and helps screen readers describe the image.
Learn more
SEO friendly URL
The URL is SEO friendly.
http://websetnet.net/vi/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/
The SEO friendly URLs are URLs that contain relevant keywords with the webpage's topic, and contain no special characters besides slashes and dashes.
Learn more
404 page
The 404 webpage status inform the users and the search engines that a page is missing.
Learn more
Robots.txt
The webpage can be accessed by search engines.
A robots.txt file inform the search engines which links from the website can be accessed.
Learn more
Noindex
The webpage does not have a noindex tag set.
The noindex tag instruct the search engines to not index the webpage.
Learn more
In-page links
The number of links on the webpage is okay.
 1. https://websetnet.net/vi/
 2. Tin tức công nghệ
 3. di động
 4. Trò chơi
 5. Tiếp thị qua Internet
 6. Hệ thống quản trị
 7. Windows 11
 8. Linux
 9. Mac và Apple
 10. Trang chủ
 11. Linux
 12. Linux
 13. Martin6
 14. Trước Điều
 15. Điều tiếp theo
 16. centos
 17. thư
 18. mariadb
 19. postfixadmin
 20. máy chủ
 21. với
 22. Xfce’s Parole media player announced the 4.18.0 released a day … .featured-thumbnail:hover img { -webkit-transform: translate3d(0,-80px,0); transform: translate3d(0,-80px,0); }
 23. Đã phát hành Parole Media Player 4.18! Cách cài đặt qua PPA
 24. Cách cài đặt trình phát âm thanh Audacious cho Linux Ubuntu. Phần cuối … .featured-thumbnail:hover img { -webkit-transform: translate3d(0,-80px,0); transform: translate3d(0,-80px,0); }
 25. Cài đặt Audacious Audio Player 4.1 qua PPA trong Ubuntu Linux
 26. Gần đây tôi đã cài đặt máy chủ Ubuntu trên Raspberry Pi của mình. TÔI … .featured-thumbnail:hover img { -webkit-transform: translate3d(0,-80px,0); transform: translate3d(0,-80px,0); }
 27. Cách khắc phục Lỗi “Kho lưu trữ chưa hợp lệ” trong Ubuntu Linux
 28. Ubuntu’s default LibreOffice office suite got a big updates! See … .featured-thumbnail:hover img { -webkit-transform: translate3d(0,-80px,0); transform: translate3d(0,-80px,0); }
 29. LibreOffice Office Suite 7.4 có sẵn để tải xuống
 30. Bản xem trước Bing Chat đã thêm tất cả các tính năng này trong tuần này
 31. Dell XPS 13 (2022) so với Dell XPS 13 2-in-1 (2022): Đâu là…
 32. Cách thiết lập gói biểu tượng tùy chỉnh trên iPhone
 33. Đánh giá tai nghe Bose QuietComfort 2: Bạn sẽ trả thêm bao nhiêu cho…
 34. Cách kiểm tra nhiệt độ card đồ họa của bạn trên Windows 11
 35. Apple MacBook Pro (2023) có những cấu hình nào?
 36. Apple MacBook Pro (2023) có Thunderbolt không?
 37. Steam Deck UI hiện đã có mặt rộng rãi trên máy tính để bàn
 38. Các đế cắm tốt nhất cho dòng Samsung Galaxy Book 3 Pro
 39. Twitter bắt đầu chia sẻ doanh thu quảng cáo với người sáng tạo, nhưng họ sẽ phải trả giá
 40. Điện thoại Android của bạn có thể hoạt động trơn tru như một webcam với phần mềm sắp ra mắt…
 41. PS5 vs PS5 Digital Edition: Bạn nên mua Sony PlayStation 5 nào?
 42. WebInNet
 43. đàn bà gan dạ
 44. Android
 45. Apple
 46. Asus
 47. có sẵn
 48. tải về:
 49. cạnh
 50. tính năng
 51. Tính năng, đặc điểm
 52. Thành phố điện khí hóa phía tây dãy núi Rocky đầu tiên
 53. tự do
 54. từ
 55. thiên hà
 56. Trò chơi
 57. Trò chơi
 58. chơi game
 59. được
 60. google
 61. cài đặt, dựng lên
 62. Intel
 63. iPhone
 64. ra mắt
 65. linux
 66. microsoft
 67. Chi tiết
 68. OnePlus
 69. điện thoại
 70. phát hành
 71. phát hành
 72. ôn tập:
 73. samsung
 74. loạt
 75. hỗ trợ
 76. điều này
 77. Ubuntu
 78. cập nhật
 79. sử dụng
 80. video
 81. đồng hồ đeo tay
 82. sẽ
 83. windows
 84. với
 85. xbox
 86. qua một vài thao tác đơn giản về
 87. tháng 2023
 88. 2023 Tháng Hai
 89. 2023 Tháng Giêng
 90. 2022 Tháng Mười Hai
 91. Tháng Mười Một 2022
 92. 2022 Tháng Mười
 93. Tháng Chín 2022
 94. Tháng Tám 2022
 95. 2022 Tháng Bảy
 96. Tháng Sáu 2022
 97. 2022 Tháng Năm
 98. Tháng Tư 2022
 99. tháng 2022
 100. 2022 Tháng Hai
 101. 2022 Tháng Giêng
 102. Tháng Chín 2021
 103. Tháng Tám 2021
 104. 2021 Tháng Bảy
 105. Tháng Sáu 2021
 106. 2021 Tháng Năm
 107. Tháng Tư 2021
 108. tháng 2021
 109. 2021 Tháng Hai
 110. 2021 Tháng Giêng
 111. 2020 Tháng Mười Hai
 112. Tháng Mười Một 2020
 113. 2020 Tháng Mười
 114. Tháng Chín 2020
 115. Tháng Tám 2020
 116. 2020 Tháng Bảy
 117. Đăng nhập
 118. Thức ăn nhập
 119. Nhận xét nguồn cấp dữ liệu
 120. WebInNet
 1. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2018/09/unnamed-file-143.jpg
 2. CentOS VPS
 3. Ubuntu VPS
 4. Postfix, Dovecot, Spamassassin, SQLite và PostfixAdmin trên một Ubuntu 16.04 VPS
 5. Postfix, Dovecot, Spamassassin, SQLite và PostfixAdmin trên CentOS 7 VPS
 6. MySQL / MariaDB
 7. PostgreSQL
 8. Nhận VPS
 9. nguồn
 10. https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 11. https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 12. https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 13. https://www.addtoany.com/add_to/reddit?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 14. https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 15. https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 16. https://www.addtoany.com/add_to/buffer?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 17. https://www.addtoany.com/add_to/evernote?linkurl=https%3A%2F%2Fwebsetnet.net%2Fset-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7%2F&linkname=Set%20up%20a%20mail%20server%20with%20PostfixAdmin%20and%20MariaDB%20on%20CentOS%207
 18. https://www.addtoany.com/share
 19. WordPress.org
Language
The webpage has the language declared.
vi
The lang attribute declares the webpage's language, helping search engines identify the language in which the content is written, and browsers to offer translation suggestions.
Learn more
The favicon is the icon that is being displayed in the browser's tab, when the webpage is being bookmarked, and sometimes even in search engine results.
Learn more
Performance
Text compression
The HTML file is compressed.
The HTML filesize is 25.37 kB.
The text compression helps speeding up the webpage's load by compressing the HTML's content.
Load time
The webpage loaded in 0.74 seconds.
The load time indicates the HTML's total load time, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
Page size
The size of the HTML webpage is 25.37 kB.
The page size indicates the HTML's total size, and does not include the external resources, such as images, scripts, or other resources.
HTTP requests
There are fewer than 39 HTTP requests on the webpage.
 1. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate-style32.css
 2. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/gtranslate/gtranslate-style32.css
 3. https://websetnet.b-cdn.net/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
 4. https://websetnet.b-cdn.net/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
 5. https://websetnet.b-cdn.net/wp-includes/css/classic-themes.min.css
 6. https://websetnet.b-cdn.net/wp-includes/css/classic-themes.min.css
 7. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/rss-feed-post-generator-echo/styles/coderevolution-front.css
 8. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/rss-feed-post-generator-echo/styles/coderevolution-front.css
 9. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/rss-feed-post-generator-echo/styles/echo-thumbnail.css
 10. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/rss-feed-post-generator-echo/styles/echo-thumbnail.css
 11. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/tabs-widget-popular-posts-and-latest-posts/inc/style.css
 12. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/tabs-widget-popular-posts-and-latest-posts/inc/style.css
 13. https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css
 14. https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css
 15. https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/v4-shims.css
 16. https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/v4-shims.css
 17. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css
 18. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css
 19. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/themes/mts_sense/style.css
 20. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/themes/mts_sense/style.css
 21. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/themes/mts_sense/css/responsive.css
 22. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/themes/mts_sense/css/responsive.css
 23. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/themes/mts_sense/css/font-awesome.min.css
 24. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/themes/mts_sense/css/font-awesome.min.css
 25. https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/cache/perfmatters/websetnet.net/fonts/345c3595825f.google-fonts.css
The HTTP requests represents the number of external resources present on the webpage.
The images format represents the images that are not served in a next-generation file format. Images served in a next-generation format improve the webpage's load performance.
Learn more
The defer attribute allows the browser to download the scripts in parallel and execute them after the webpage has been parsed, improving the webpage's load performance.
Learn more
DOM size
The DOM size is optimal.
The HTML file has 833 DOM nodes.
The DOM size indicates the number of nodes the HTML webpage has.
Learn more
Security
HTTPS encryption
The webpage does not use HTTPS encryption.
The HTTPS encryption helps protecting the user's security and privacy.
Learn more
HTTP security are a subset of HTTP headers that is related specifically to security. They are exchanged between a client (usually a web browser) and a server to specify the security details of HTTP communication.
Learn more
Mixed content
There are no mixed content resources on the webpage.
The mixed content is the content that is loaded over the HTTP connection while the webpage itself was loaded over HTTPS connection.
Learn more
Server signature
The webpage has a public server signature.
nginx/1.22.1
The server signature is the public identity of a web server which contains information that could be used to exploit known vulnerabilities.
Learn more
Unsafe cross-origin links
The webpage does not have unsafe cross-origin links.
Plaintext email
The webpage does not contain any plaintext emails.
Email addresses posted in public are likely to be fetched by crawlers and then collected in lists used for spam.
Miscellaneous
Code Quality
Semantic HTML used & no tables detected throughout.
Have 0 table tags detected.
Using the right code in the right situation ensures the site will render correctly across a wide range of devices. Incorrect code can result in worse search engines rankings and a bad user experience.
Structured data
The webpage has structured data.
 1. og:locale en_US
 2. og:type article
 3. og:title Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet
 4. og:description Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thiết lập và định cấu hình máy chủ thư với PostfixAdmin, Postfix, Dovecot, MariaDB và SpamAssasin trên VPS CentOS.
 5. og:url https://websetnet.net/vi/thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-m%E1%BB%99t-m%C3%A1y-ch%E1%BB%A7-th%C6%B0-v%E1%BB%9Bi-postfixadmin-v%C3%A0-mariadb-tr%C3%AAn-centos-7/
 6. og:site_name WebSetNet
 7. og:updated_time 2022-08-03T09:40:46+00:00
 8. og:image https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
 9. og:image:secure_url https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
 10. og:image:width 1200
 11. og:image:height 600
 12. og:image:alt unnamed-file-143-6310718
 13. og:image:type image/jpeg
 1. twitter:card summary_large_image
 2. twitter:title Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet
 3. twitter:description Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thiết lập và định cấu hình máy chủ thư với PostfixAdmin, Postfix, Dovecot, MariaDB và SpamAssasin trên VPS CentOS.
 4. twitter:image https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
 5. twitter:label1 Được viết bởi
 6. twitter:data1 Martin6
 7. twitter:label2 Thời gian để đọc
 8. twitter:data2 8 phút
 1. @context https://schema.org
 2. @graph
  • 0
   • @type
    • 0 Person
    • 1 Organization
   • @id https://websetnet.net/#person
   • name WebSetNet
   • logo
    • @type ImageObject
    • @id https://websetnet.net/#logo
    • url https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/websetnet-7.png
    • contentUrl https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/websetnet-7.png
    • caption WebSetNet
    • inLanguage en-US
    • width 275
    • height 66
   • image
    • @type ImageObject
    • @id https://websetnet.net/#logo
    • url https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/websetnet-7.png
    • contentUrl https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/07/websetnet-7.png
    • caption WebSetNet
    • inLanguage en-US
    • width 275
    • height 66
  • 1
   • @type WebSite
   • @id https://websetnet.net/#website
   • url https://websetnet.net/vi/
   • name WebSetNet
   • publisher
    • @id https://websetnet.net/#person
   • inLanguage vi
  • 2
   • @type ImageObject
   • @id https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
   • url https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
   • width 200
   • height 200
   • inLanguage en-US
  • 3
   • @type BreadcrumbList
   • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#breadcrumb
   • itemListElement
    • 0
     • @type ListItem
     • position 1
     • item
      • @id https://websetnet.net
      • name Home
    • 1
     • @type ListItem
     • position 2
     • item
      • @id https://websetnet.net/system-admin/linux/
      • name Linux
    • 2
     • @type ListItem
     • position 3
     • item
      • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/
      • name Set up a mail server with PostfixAdmin and MariaDB on CentOS 7
  • 4
   • @type WebPage
   • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#webpage
   • url https://websetnet.net/vi/thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-m%E1%BB%99t-m%C3%A1y-ch%E1%BB%A7-th%C6%B0-v%E1%BB%9Bi-postfixadmin-v%C3%A0-mariadb-tr%C3%AAn-centos-7/
   • name Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet
   • datePublished 2020-08-05T19:48:16+00:00
   • dateModified 2022-08-03T09:40:46+00:00
   • isPartOf
    • @id https://websetnet.net/#website
   • primaryImageOfPage
    • @id https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
   • inLanguage vi
   • breadcrumb
    • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#breadcrumb
  • 5
   • @type Person
   • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#author
   • name Martin6
   • image
    • @type ImageObject
    • @id http://0.gravatar.com/avatar/6f9d593d610528c7c1c78b8d1dd034b8?s=96&d=mm&r=g
    • url http://0.gravatar.com/avatar/6f9d593d610528c7c1c78b8d1dd034b8?s=96&d=mm&r=g
    • caption Martin6
    • inLanguage en-US
   • sameAs
    • 0 https://websetnet.net
  • 6
   • @type NewsArticle
   • headline Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet - WebSetNet
   • datePublished 2020-08-05T19:48:16+00:00
   • dateModified 2022-08-03T09:40:46+00:00
   • articleSection Linux
   • author
    • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#author
    • name Martin6
   • publisher
    • @id https://websetnet.net/#person
   • description Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thiết lập và định cấu hình máy chủ thư với PostfixAdmin, Postfix, Dovecot, MariaDB và SpamAssasin trên VPS CentOS.
   • copyrightYear 2022
   • copyrightHolder
    • @id https://websetnet.net/#person
   • name Thiết lập máy chủ thư với PostfixAdmin và MariaDB trên CentOS 7 - WebSetNet - WebSetNet
   • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#richSnippet
   • isPartOf
    • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#webpage
   • image
    • @id https://websetnet.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/unnamed-file-143-6310718.jpg
   • inLanguage vi
   • mainEntityOfPage
    • @id https://websetnet.net/set-up-a-mail-server-with-postfixadmin-and-mariadb-on-centos-7/#webpage
The structured data tags help the search engines better understand the content of the webpage, and allows them to create rich snippets in search results.
Meta viewport
The webpage has a meta viewport tag set.
width=device-width, initial-scale=1
The meta viewport tag instruct the browsers how to render the viewport of the webpage.
Learn more
Character set
The webpage has a charset value set.
utf-8
The meta charset tag specifies the character encoding, helping the browsers to better render the characters and symbols on the webpage.
Learn more
Sitemaps inform search engines about pages available for crawling on the website.
Learn more
Social
The webpage does not contain any social links.
Social media presence is becoming increasingly important as a ranking factor for search engines to validate a website's trustworthiness and authority.
Content length
The webpage has 3,196 words.
The content length represents the number of words found on the webpage. The webpage should contain a decent amount of words.
Learn more
Text to HTML ratio
The text to HTML ratio is 17%.
The text to HTML ratio represents the percentage of actual text compared to the percentage of HTML code on the webpage.
Inline CSS
The webpage contains inline CSS code.
 1. width:728px; height:90px; float:right; max-width: 100%;
 2. display:inline-block;width:728px;height:90px
 3. font-size: 8pt;
 4. font-size: 13.764705882353pt;
 5. font-size: 14.450980392157pt;
 6. font-size: 8.9607843137255pt;
 7. font-size: 9.6470588235294pt;
 8. font-size: 8.4117647058824pt;
 9. font-size: 8.1372549019608pt;
 10. font-size: 9.2352941176471pt;
 11. font-size: 9.7843137254902pt;
 12. font-size: 8.9607843137255pt;
 13. font-size: 11.843137254902pt;
 14. font-size: 12.941176470588pt;
 15. font-size: 14.176470588235pt;
 16. font-size: 8.2745098039216pt;
 17. font-size: 9.0980392156863pt;
 18. font-size: 11.43137254902pt;
 19. font-size: 9.3725490196078pt;
 20. font-size: 16.78431372549pt;
 21. font-size: 16.647058823529pt;
 22. font-size: 9.7843137254902pt;
 23. font-size: 13.901960784314pt;
 24. font-size: 11.294117647059pt;
 25. font-size: 15.274509803922pt;
 26. font-size: 17.607843137255pt;
 27. font-size: 9.2352941176471pt;
 28. font-size: 8.1372549019608pt;
 29. font-size: 9.6470588235294pt;
 30. font-size: 9.921568627451pt;
 31. font-size: 12.392156862745pt;
 32. font-size: 19.392156862745pt;
 33. font-size: 14.725490196078pt;
 34. font-size: 9.7843137254902pt;
 35. font-size: 9.3725490196078pt;
 36. font-size: 8.9607843137255pt;
 37. font-size: 17.470588235294pt;
 38. font-size: 13.352941176471pt;
 39. font-size: 8.5490196078431pt;
 40. font-size: 9.6470588235294pt;
 41. font-size: 8.9607843137255pt;
 42. font-size: 11.843137254902pt;
 43. font-size: 12.803921568627pt;
 44. font-size: 22pt;
 45. font-size: 20.901960784314pt;
 46. font-size: 11.43137254902pt;
 47. font-size: 17.607843137255pt;
The style attribute contains CSS style rules that are applied to the element. Inline CSS code unnecessarily increases the webpage's size, and can be moved in an external CSS file.
Learn more
Deprecated HTML
There are no deprecated HTML tags on the webpage.
The deprecated tags represents the tags that are not supported HTML5 standard anymore, and could cause the webpage to be rendered incorrectly.
Learn more
The Seo Tool
Do you want to add Todo to your home screen?
No Yes